Nettbasert entrepriseveileder fra Difi

05.11.2015

Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) har utviklet et veiledningsverktøy for valg av entreprisemodell. Verktøyet gir skreddersydd veiledning om forskjellige entreprisemodeller, basert på hvilke svar som blir lagt inn på spørsmålene i veilederen.


Veiledningen egner seg best til bruk i en tidlig fase av byggeprosjektet og vil være et godt bidrag i beslutningsprosessen om entreprisemodell.

Målgruppen er offentlige oppdragsgivere, der språket og spørsmålene i veilederen er tilpasset måten offentlige byggeprosjekter gjennomføres på. Entrepriseveilederen er et åpent tilgjengelig verktøy og kan også benyttes av private aktører i deres vurdering av entreprisemodell.

Klikk her for å se veilederen.

Bildet: illustrasjonsfoto