Ny nettressurs om inneklima i skoler og barnehager

05.03.2018

- Hva kan skolen eller barnehagen selv gjøre for å forbedre inneklima?


Nettressursen «Inneklima og innemiljø i barnehager og skoler» er initiert av Utdanningsdirektoratet, og er utviklet i samarbeid med Norconsult skoleavdeling og Norges Astma- og allergiforbund
Nettsidene driftes og vedlikeholdes av Utdanningsdirektoratets rådgivningstjeneste for fysisk læringsmiljø i skoler og barnehager.

Tiltak for å bedre inneklima i undervisningsrom og avdelingsrom trenger ikke nødvendigvis være kostbare. Ofte kan enkle tiltak utført av enkeltpersoner eller i samarbeid mellom flere, utgjøre en stor forskjell.

Foto: www.lundlaastad.no

Utdanningsdirektoratets rådgivningstjeneste for fysisk læringsmiljø har utviklet en ny nettressurs for satsing på et bedre inneklima i skoler og barnehager. Hovedfokus er ulike helsefremmende oppgaver som skolen og barnehagen selv kan løse ved samarbeid og bruk av eksisterende ressurser. Nettressursen skal formilde et løsningsorientert budskap, gi tips og råd om ulike måter å synliggjøre hvordan inneklima kan bedres for barn, elever og ansatte slik at færre blir syke på skolen og i barnehagen.

Det er Utdanningsdirektoratet som har initiert nettressursen Inneklima og innemiljø i barnehager og skoler. Nettsidene er utviklet i samarbeid med Norconsults skoleavdeling og Norges Astma- og Allergiforbund. Nettsidene driftes og vedlikeholdes av Utdanningsdirektoratets rådgivningstjeneste for fysisk læringsmiljø. Målgruppe for nettressursen er ansatte og ledere i skole og barnehage, ansatte i støttefunksjoner (driftsansvarlig og renholder), FAU/SU og foreldre.

Et godt inneklima er en viktig forutsetning for helse, læring og trivsel i barnehagen og i skolen - både for voksne og barn. Befolkningsstudier og annen forskning har vist at flere risikoforhold i inneklimasammenheng kan knyttes til uønskede helseeffekter. Flere studier har videre vist at uheldige inneklimaforhold knyttet til ventilasjon, temperatur og belysning i skoler og barnehager kan påvirke skoleprestasjoner og arbeidsevne (J.f. Folkehelseinstituttet 2016).

Det er en utbredt oppfatning at tiltak knyttet til forbedring av inneklima krever reparasjon eller utskifting av ventilasjonsanlegg, at inneklimatiltak er kostbart og at problemstillinger knyttet inneklima er noe som bare angår driftsansvarlig.

- Slik er det ikke, sier Kai Gustavsen, fagsjef inneklima i Astma- og Allergiforbundet. Han har lang erfaring med arbeid for et bedre inneklima i barnehager og skoler. - Gjennom denne nettressursen ønsker vi å synliggjøre lavterskeltiltak som med letthet kan gjennomføres i det enkelte undervisningsrom eller avdelingsrom, sier Gustavsen.

Han sier videre at fokus på inneklima er viktig i alle innvendige rom der vi oppholder oss i løpet av dagen. Både i eldre og nyere bygg, og i alle typer barnehage- og skoleslag.

Et hovedmål med nettressursen er at den skal bidra til å aktualisere og sette inneklima på dagsorden rundt om i de enkelte klasserom og avdelingsrom. Utdanningsdirektoratets rådgivningstjeneste for fysisk læringsmiljø skal stå for driften av nettressursen.

- Denne satsingen handler ikke først og fremst om oppfølging av paragrafer i lover og regelverk, sier Espen Storstrand i Rådgivningstjenesten. - Et godt inneklima har stor betydning for barn og unges helse, trivsel og læring, og bør derfor løftes frem som et dagligdags tema.

Nettressursen er nå lagt ut og gjort tilgjengelig for besøkende. Sidene vil utvikles videre med tips, faginnhold og aktuelle artikler knyttet til tema inneklima i skoler og barnehager.

Bildet: Filmer om inneklima i skoler og barnehager er samlet og lett tilgjengelig i den nye nettressursen. 

Lenke til nettsidene:  http://Flm.udir.no/inneklima 

 

Send oss en henvendelse