Peter Lippman er årets hovedtaler på konferansen for fysisk læringsmiljø

06.03.2018

Vi er stolte og glade for å ønske Peter C Lippman velkommen som vår hovedtaler på konferansen for fysisk læringsmiljø i 2018. I de siste 25 årene har arkitekt Peter C. Lippman, forsket, skrevet, utformet og skapt aktivitetsbaserte læringsmiljøer for fremtiden.


Utdanningsdirektoratets årlige konferanse om fysisk læringsmiljø i skoler og barnehager skal arrangeres ved Gardermoen i tidsrommet 30.-31. oktober. Vertskommuner for årets konferanse blir Ullensaker kommune og Akershus fylkeskommune. 

http://www.flm.udir.no/konferanse2018

Hans arbeid, nasjonalt og internasjonalt, er drevet av et ønske om å skape rom og miljøer som svarer til brukernes behov og oppmuntrer til kunnskapsløft og livslang læring. Peter bruker samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder til programmering, planlegging og utforming av læringsmiljøer. Lippman er forfatter av boken Evidence-Based Design for Primary and Secondary Schools: A Responsive Approach to Creating Learning Environments (2010), der blant annet det L-formede klasserommet løftes frem.  Lippman er opprinnelig fra New York, men er nå bosatt i Perth, Australia.

Hvis du vil lese mer om Peter Lippmans fokus på fysisk læringsmiljø, kan du lese denne artikkelen han har skrevet, som ble publisert i februar 2018 i det internettbaserte tidsskriftet The Conversation:

Workshop med Peter Lippman

På konferansens andre dag vil Peter Lippman lede en workshop før lunsj. Tittel på workshopen er
«Future focused learning» – hva er det og hvordan kan man skape undervisning og læringsmiljøer for det?

Påmelding til konferansen og workshop gjøres i påmeldingsskjema her:

 

Send oss en henvendelse