Ny dansk rapport om inneklima i skoler

26.03.2018

I en ny rapport undersøker DCUM (Dansk center for undervinsingsmiljø) hvordan Norge og Sverige arbeider med at sikre et godt inneklima på sine skoler.


"Godt inneklima i danske skoler blir ikke alene sikret gjennom lovgivning. Det viser en ny undersøkelse fra DCUM, som har samlet erfaringer fra Norge og Sverige".
DCUM.dk

Tidligere undersøkelser har vist at det er bedre luftkvalitet (målt i CO2) på prosentvis flere norske og svenske skoler, enn i danske skoler. Den nye undersøkelsen viser imidlertid at det ikke er forskjeller på lovgivningen i landene som er årsak til forskjellene i luftkvaliteten på skolene. Derimot er det forskjell på den oppmerksomhet som inneklimaproblematikken blir viet i de tre landene.

DCUM har funnet at det i Norge og Sverige er et større nasjonalt og kommunalt fokus på betydningen av godt inneklima, og det samarbeides bredt på tvers av kommuner, interesseorganisasjoner, ansatte og elever om å forbedre inneklimaet i skolene.

Undersøkelsen konkluderer med at et godt inneklima særlig sikres gjennom å skape oppmerksomhet om tema og samarbeide bedre på tvers av sektorer. Undersøkelsen viser også, at man i Sverige og Norge er bedre til å finne og fremheve løsninger, som skoler lett kan ta til seg, uten at det er forbundet med store omkostninger.


Les ogsåDansk interesse for inneklima i norske skoler(Flm.udir.no)


Hovedfunn 

Rapporten fra den danske undersøkelsen er nå tilgjengelig for nedlasting og gjennomlesing.Rapportens konklusjoner er samlet i inspirasjonsheftet 'Indeklima -luft til læring'. Hovedfunnene fra undersøkelsen kan kort oppsummeres slik:

  • Det er kun funnet mindre forskeller i de tre landenes lovgivning og organisering. Disse forskellene er ikke uten betydning, men samtidig ikke alene nok til å forklare, hvorfor norske og svenske skoler generelt sett har en bedre luftkvalitet enn de danske.
  • I Norge og Sverige gir man generelt sett inneklimaproblematikker mer fokus, både lokalt og national
    • Det ses blandt annet i form av bredere samarbeid mellom myndigheder, kommuner, skoler og andre aktører på området.
  • Selv om DTUs undersøkelse fra 2011 peker på bedre luftkvalitet i norske og svenske skoler, så opplever man stadig udfordringer i de to landene.  Arbeidet med inneklima er derfor ikke avsluttet, hverken i Norge, Sverige eller Danmark
  • Mange utfordringer i hverdagen kan utbedres med enkle tiltak. DCUM har derfor udarbeidet et inspirationsmateriale til skolene, som gør det lett å handle og involvere elevene i hverdagen.

(Teksten over er henter fra presentasjon på DCUM.dk, og oversatt til norsk av FLM.Udir.no)

Last ned:

Send oss en henvendelse