Vågsøy ungdomsskole, Vågsøy kommune

20.04.2018

Nye Vågsøy ungdomsskole ligger fint og sentralt til like over Måløy sentrum. Fra skoletomten er det storslått utsikt over Ulvesundet der skipsleden langs norskekysten går, og utsikten kan man også nyte gjennom store panoramavinduer i skolebygget.


 • Navn: Vågsøy ungdomsskole
 • Eier: Vågsøy kommune
 • Adresse: Gate 1 64, 6700 Måløy
 • Nettadr.: https://vagsoy.kommune.no
 • Elevkapasitet: 270
 • Ferdigstilt: 2018
 • Bruttoareal: 5.100 kvadratmeter
  inkludert flerbrukshall
 • Arkitekt: L2 Arkitekter (skole),
  SALT Arkitekter (flerbrukshall),
 • LARKLARK Landskap (uteområde)

Det gamle skolebygget og var godt tilpasset terrenget, men med 19 ulike nivåer var det umulig å tilfredsstille kravene om universell utforming. Renovering ble svært vanskelig. Prosjektarbeidet for ny skole startet i 2013. Norconsult utarbeidet konkurranse-anbudet som var en totalentreprise. Skanska vant anbudet i konkurranse med to andre entreprenører og i 2016 ble den gamle skolen revet og bygging av nytt skolebygg startet.

På tomten er det nå reist et kompakt skolebygg over tre etasjer, og en tilhørende idrettshall. I januar 2018 var to år i midlertidige skolelokaler over, og forventningsfulle elever og lærere kunne flytte inn og ta i bruk den nye skolen.

Amfi, kulturskole og spesialutstyrte læringsareal

Skolens hovedinngang er på nivå 2. Fra hovedinngangen kommer man inn til administrasjonen og helseavdeling. Toppen av amfiet som er skolens store samlingsarena midt i bygget er også lett tilgjengelig fra hovedinngangen. Her finner vi kantineområde med kantinekjøkken. Mat og helseavdelingen ligger også i denne delen av skolebygget. Skolen har to fullt utstyrte skolekjøkken med støtteareal.

Sceneområdet i amfiet ligger på nivå en, og bak scenen ligger musikkavdelingen med hovedrom og øvingsrom. Administrasjonsavdeling for kulturskolen ligger mellom musikkavdeling og kunst og håndverk. Begge avdelingene benyttes i sambruk mellom skolen og kulturskolen.

Elev- og trinnarealer

Elev- og trinnarealene er organisert i tre tilnærmet like hjemmeområder. Hvert årstrinn disponerer et eget hjemmeområde med tre klasserom, tre grupperom, et fellesareal og eget inngangsparti med garderober og toaletter. Alle elevene har eget låsbart skap i garderobene.
Utesko plassers på hylle under garderobeskapene. Elevene bruker innesko inne i bygget.

Desentraliserte arbeidsrom

Arbeidsrom for lærere ligger i tilknytning til hjemmeområdene. Lærerne på trinnet har felles arbeidsrom. Fra arbeidsrommene er det direkte tilgang til tre samtalerom fra hvert arbeidsrom og et møterom som lærerne på trinnet disponerer.
Med desentraliserte lærerarbeidsrom er det viktig med et sentralt plassert pauserom der skolens ansatte har mulighet til å treffe kollegaer fra andre trinn i løpet av dagen. Pauserommet er lokalisert nær administrasjonen, og herfra er det storslått utsikt over Måløy og fastlandet på andre siden av Ulvesundet.

Idrettshall

Ved siden av hovedbygget har skolen fått en flerbrukshall på 900 m2. Størrelsen tilsvarer en halv håndballbane med internasjonale mål. Garderober, lagerrom og et eget aktivitetsrom ligger i direkte tilknytning til hallen.

Innholdsrikt uteområde

Skolens uteområde har også vært en prioritert del av prosjektet. Deler av området er tatt i bruk, men endelig ferdigstilling blir før sommeren. Skolen får da et aktivitetsområde med anlegg for blant annet badminton, skating, sandvolleyball, trampoline og parkour. Uteområdet med en total prislapp på åtte millioner kroner har status som nærmiljøanlegg, og skal være ferdig til våren. Det er søkt om nærmiljømidler til store deler av anlegget.


Bli med på omvisning i nye Vågsøy ungdomsskole

 • Tidlig i desember 2017, før overtagelse, ble lokalavisen Fjordens Tidende med rektor Kåre Bakke på en ovisning i nye Vågsøy ungdomsskole.
  Videoen er tilgjengelig på avisens nettsider: Klikk her www.fjt.no

Se også:

 • Presentasjon av Vågsøy skole på bygg.no