Seminar om universell utforming av skoleanlegg

23.04.2018

Universell Utforming AS inviterer til seminar om universell utforming av skoleanlegg, 8. mai i Oslo.


Seminaret vil gi byggherrer, prosjekterende, og andre involverte mange gode innspill til utforming av skoleanlegg som legger til rette for likeverdig deltagelse.

Det blir innlegg om gode grep ved planlegging av nye skoler (planløsning, likeverdige atkomster, orienterbarhet, ledende elementer, sikkerhet), om lydmiljø og belysning, om hva universell utforming kan innebære for elever med kognitive og sensoriske vansker, om lovverk og minimumskrav i byggteknisk forskrift (TEK17) samt endringer i byggteknisk forskrift fra TEK10 til TEK17. Seminaret vil belyse hva universell utforming og likeverdig deltagelse betyr i praksis. 

Målgruppe for seminaret: 

Alle som er involvert når nye skoler planlegges og bygges; skoleeiere, byggherrer, arkitekter, landskapsarkitekter, interiørarkitekter, rådgivere, pedagoger, planleggere, byggesaksbehandlere, eiendomsforvaltere, entreprenører, organisasjoner, råd, politikere og andre interesserte.

Tid: Tirsdag 8. mai 2018 kl. 10:00 – 16:00

Sted: Sagene samfunnshus, Kristiansandsgate 2, Oslo

 

Les mer om programmet og påmelding her: