Gystadmarka ungdomsskole, Ullensaker

02.05.2018

Gystadmarka ungdomsskole ble tatt i bruk første mandag i februar 2018. Skolebygget som er dimensjonert for 750 elever, strekker seg over 4 etasjer og er på totalt 9000 m2.


Bildet: Gystadmarka ungdomsskole (Foto: Ullensaker kommune)

Den nye skolen ligger sentralt plassert på Jessheim i Ullensaker kommune. Nærmeste nabo til skolen er Jessheim fotballstadion der Ullensaker/KISA spiller sine hjemmekamper. En ny tribune ut mot den ene kortsiden av fotballbanen var en del av utbyggingsprosjektet. Fra skolens fellesarealer i andre etasje er det tilkomst rett ut til øverste nivå på tribunen.

Inneværende skoleår er det vel 300 elever ved skolen, toppetasjen er derfor så langt bare delvis tatt i bruk.

- Det er viktig at vi har tatt høyde for veksten kommunen opplever og Gystadmarka bydel skal romme rundt 10 000 innbyggere. Da må vi bygge en skole som er klar for fremtidens Ullensaker, sa Ordfører Tom Staahle i forbindelse med åpningen av skolen.

Trinnarealene strekker seg over to etasjer

Trinnarealene ligger ved siden av hverandre i anlegget. Hvert av de tre trinnarealene er fordelt over de to øverste etasjene, med ett hjemmeområde i hver etasje. I utgangspunktet er det 5 klasserom tilgjengelig pr. hjemmeområde (10 pr. årstrinn), men planløsningen muliggjør en skjevfordeling av antall rom dersom skolen får behov for det. I hjemmeområdene er det tilgang til 6 grupperom, disse er i hovedsak samlet rundt et åpent fellesareal for trinnet. Fra fellesarealet er det tilgang til toaletter på begge plan, mens garderobene ligger i første etasje ved elevinngangene. Fra garderobearealene er det egne trappeoppganger til de ulike tinnområdene.

Personal- og administrasjonsavdeling i egen fløy

Fra hovedinngangen kommer man inn i et åpent vestibyleområde. Her finner man lett frem til resepsjonen og til den store amfitrappen. I amfitrappen er det ca. 250 sitteplasser. Bak sceneområdet i amfiet ligger musikkavdelingen, bestående av to hovedrom og flere øvingsrom.
Skolens administrasjon- og personalavdeling ligger i en egen fløy, og denne strekker seg over to etasjer. Kontorer for ledelsen ligger nærmest resepsjonen i første etasje. I samme etasje ligger også personalgarderober og flere støttefunksjoner til administrasjonen. I andre etasje ligger lærerarbeidsrommene samlet. Personalet har egen inngang på baksiden av administrasjonsfløyen. Inngang til elevtjenestene er også på denne siden av bygget.
Personalrommet ligger midt i hovedfløyen, med god utsikt over "skolens hjerte"; amfitrappen og kantineområdet.

Elevinngangene er samlet på samme side av bygget som hovedinngangen. Hvert årstrinn har egen inngang til egne garderober. I garderobene disponerer hver elev et eget låsbart skap. Elevtoaletter er lett tilgjengelig i det gjennomgående gangarealet innenfor garderobene.
Fra garderobene er det kort vei til trapper som fører opp til fellesarealene i andre etasje, og videre til trinnarealene i 3. og 4. etasje.

Spesialutstyrte læringsarealer

Mellom garderobene ligger et stort auditorium som kan deles i to ved behov. Auditoriet har en samlet kapasitet på 250 tilhørere. Avdeling for kunst og håndverk ligger samlet i nordenden av bygget. Det er fire verkstedsrom med tilhørende støttearealer i avdelingen; for sløyd/trearbeid, kjeramikk, male/tegne og tekstil/søm.

I andre etasje ligger avdeling for mat og helse. Avdelingen består av tre store kjøkkenrom. I hvert kjøkken er det 4 kjøkkenstasjoner og en lærerstasjon med digital skjerm montert på veggen bak. I alle rommene er det spise- og teorisone. Kjøleskap og fryseskap står lett tilgjengelig i alle kjøkkenrommene, mens felles fjernlager for tørrvarer og større kjølerom er å finne på andre siden av gangen, i tilknytning til kantinekjøkkenet. 

På toppen av amfitrappen ligger skolens kantineområde. Det er ikke nok sitteplasser til alle elevene her, men tanken er at amfitrappen også kan brukes i forbindelse med kantinen. Fra kantineområdet er det utgang til toppen av fotballtribunen på sørsiden av bygget. Her er det 1000 sitteplasser som skolen kan disponere etter behov.
Kantinekjøkkenet driftes i samarbeid med kantinen på rådhuset.  

Skolens mediatek har også store vidusflater mot fotballbanen utenfor. Transparent vegg mot midtgangen gir åpenhet til mediateket, og slipper godt med dagslys inn i gangarealene. Mediateket har fått en variert innredning som gir mulighet til ulike aktiviteter og arbeidsmåter.

OverBilder av interiør i mediatek og stillerom. Flere bilder av interiør og møblering her. (Foto: Stine Østby)

Naturfagsavdelingen ligger i nordenden av fløyen. Avdelingen består av tre undervisningsrom med støttearealer. Et av undervisningsrommene er utstyrt spesielt med punktavsug, nøddusj, avtrekkskap og fastmonterte benker med strømmuttak. De to andre rommene har en mer generell utforming tilpasset fysikk og biologi.  

Satsing på IKT

Gystadmarka ungdomsskole er et moderne skolebygg som inneholder mye teknikk og avanserte styringssystemer. Det er også et ønske at skolen skal vise vei for fremtidige skoler og er et senter for IKT-løsninger i skolen. Det er lagt ekstra godt til rette for å bruke iPad i undervisningen. Dette er etter sigende den første ungdomsskolen i landet som tar i bruk løsningen med interaktive tavler og bruken av iPader i alle undervisningsrom.

Uteområdet.

Uteområdet rundt skolen er opparbeidet med ulike aktivitetssoner. Her er det blant annet basketbane og parourbane. Flere sosiale soner er opparbeidet med benker i ulike fasonger. Foran hovedinngangen er det satt av godt med plass til sykkelparkering.

Bildet under: Tribunen med 1000 sitteplasser er tilgjengelig fra fellesarealene i andre etasje (Foto: Veidekke as)