Nordkisa skole, Ullensaker

30.05.2018

Nordkisa skole ligger i tettstedet Nordkisa i Ullensaker kommune. Skolen er en 2 parallell 1-7 skole dimensjonert for 250 elever, med flerbrukshall knyttet til skolen. Skolen med flerbrukshallen fungerer som et nærmiljøanlegg med aktiviteter etter skolens åpningstid.


Korte fakta:

 • Navn: Nordkisa skole
 • Eier: Ullensaker kommune
 • Adresse: Anna Willersrudsv 12 
  2055 Nordkisa
 • Nettadr.: www.ullensaker.kommune.no
 • Elevkapasitet: 250
 • Ferdigstilt: 2013
 • Bruttoareal: 5.270 kvadratmeter
 • Arkitekt: tegn_3
 • LARK: tegn_3 (uteområde)

Bildet: Nordkisa skole (Foto: Ullensaker kommune)

Gamle Nordkisa skole ble tatt i bruk i 1906. Senere ble skolen utvidet med nye bygninger i 1958, 1974 og modulbygg i 2008. I 2013 stod det nye skolebygget klart, og hele skolen kunne endelig samles under samme tak. Skolen har i dag 160 elever.

Anlegget består av to sammenhengende hovedvolumer, selve skolen i 2 etasjer, og flerbrukshallen. Allrommet, skolens storstue, ligger mellom disse, og knytter dem sammen. I allrommet, så vel som i resten av interiøret, er det lagt vekt på naturlige materialer og godt med dagslys.

Hvert trinn har fått sin egen identitet som følger eleven fra inngang til undervisningsareal, og det er skapt flere små uformelle møteplasser mellom klasserommene. Klasserommene er organisert slik at de ligger samlet to og to, med foldevegg mellom rommene. Det er direkte tilgang til grupperom fra alle klasserommene. Programmeringen og organiseringen av skolen er utarbeidet i nært samarbeid med brukergruppen for å oppnå fleksible løsninger og en stor grad av sambruk, innad i skolen, men også for utleie til nærmiljøet.
Skolefritidsordningen har egen base, men bruker daglig også mat og helse-avdeling. I dag er det ca. 50 barn på SFO.

Administrasjonen, med resepsjon og kontorer for skoleledelsen, ligger lett tilgjengelig ved hovedinngangen. Lærerarbeidsrommene og personalrom ligger også i denne delen av bygget, fordelt over to etasjer.

Uteområdet er utarbeidet med ulike soner for forskjellige aktiviteter, med opparbeidede forhøyninger og forsenkninger i terrenget.

Bruttoareal på skolen er på 3647m², og flerbrukshallen (med garderober, lager og utebod for skolen) er på 1505 m², og energisentral/teknisk bygg er på 118m² BTA. Total BTA: 5270m².


 

Skolebesøk 
Nordkisa skole blir besøkskole under årests konferanse for fysisk læringsmiljø: FyLM2018.