Foredragene fra nasjonal konferanse 2015

24.09.2015

"Fysisk læringsmiljø – Læring, helse, trygghet og trivsel" var tittelen på konferansen. Konferansen fant sted i Tønsberg 22.-23. september, og ble arrangert i samarbeid med Tønsberg kommune, Nøtterøy kommune og Vestfold fylkeskommune.  Utdanningsdirektoratets rådgivningstjeneste for barnehage- og skoleanlegg takker for godt samarbeid.Endring februar 2016:
 
Etter omleggingen av våre nettsider i februar 2016, er foredragene ikke lengre tilgjengelige for nedlasting her. Ta gjerne kontakt med oss i Rådgivningstjenesten dersom du ønsker tilgang til noen av foredragene.

 

PLENUM DAG 1

 

PARALLELLSEJONER DAG 2

Sesjon 1: Forandring og fornyelse for skoler og barnehager

 • Iver Kristiansen, arkitekt: Utfordringer og muligheter med innpassing av barnehage i eksisterende bygg med verneverdi. Utfordringer i forbindelse med rehabilitering av eksisterende bygg til nye funksjoner som f.eks. barnehage.

 • Ketil Asklien, Undervisningsbygg Oslo KF og Bjørn Gaarder Johansen, 
  Utdanningsetaten Oslo kommune: Hvordan ivaretas hensynet til brukerne i byggeperioden ved rehabiliteringer av skoler og barnehager?

 • Terje Gregersen, Norconsult: Planlegging av barnehage- og skolestruktur

 • Stig Skogekker, Thor Heyerdahl vgs.: Å ta i bruk bygget – Flytting av læringskulturer eller etablering av ny kultur?


Sesjon 2: HMS i fysisk læringsmiljø

 • Elever og ansatte ved Teigar ungdomsskole og Føynland skole: Helsefremmende skoler i Nøtterøy

 • Cecilie Werring Werner, prosjektleder ny Teiehøyden barnehage i Nøtterøy kommune: Hva innebærer det å være en helsefremmende og læringsfremmende barnehage i Nøtterøy kommune?

 • Sigrid Egeland, Undervisningsbygg Oslo KF: Kontroll og sikkerhet for uteanlegg

 • Kai Gustavsen, Norges Astma- og allergiforbund: Pengemangel bør ikke være til hinder for systematisk inneklima og HMS-arbeid


Sesjon 3: Utforming av læringsmiljøer

 • Monica Ekeberg v/ Brattås skole og Anne Katrine Ødegård v/ Teigar U-skole: Hvordan er det tenkt, tilrettelagt og tilpasset for spesialavdelinger i våre nybygg?

 • Else Margrethe Lefdal, HiOA: Kan utforming av det fysiske læringsmiljøet og fokus på brukerne bidra til økt læring?

 • Siv Stavem, Rådgivningstjenesten for fysisk læringsmiljø: Clever classrooms. HEAD-prosjektet og forskning på klasserom som påvirker elevens læring.

 • Wenche Høiseth v/ Slagen barnehage og Hege Hansson v/ HBV: Hvor mange rom kan et rom romme?

 • Solveig Nordtømme, HBV: Mellomrommets muligheter for barn - fellesskap og frihet?


Sesjon 4: Perspektiver på økonomi for læringsmiljøer

 • Øystein Meland, Universitetet i Agder: Kan OPS redde en trang kommuneøkonomi?
   
 • Eivind Wium, Norconsult: LCC - perspektiv og erfaringer fra Østfold

 • Øyvind Sunde, BDO: Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg – kostnadsforskjeller mellom kommuner

 • Elin Bashevkin, Cadi AS: Visjon og virkelighet – Hvor ble det av drømmene?

 

PLENUM DAG 2

 • Kari Anne Jørgensen, HBV: Skolegårder, skolehager, skoleanlegg grønne – ville og vakre steder for lek og læring?

 • Thor Husby, Interprosjekt AS: Lys er viktig for læringsmiljøet. Hvordan kan byggherre engasjere seg?

 • Ulla Hahn, Futurebuilt: Plusshus for powerkids!

 

Bildet under: Kasper Kieldgaard Stolz holdt hovedforedraget under årets konferanse (Foto: FLM-Udir).