Fokus på inneklima

12.01.2016

Tidsskriftet "Arbeidervern" som blir utgitt av Arbeidstilsynet har i siste nummer (nr. 6, 2015) flere artikler som omhandler inneklima i skoleanlegg.


 
En skole for livet
I artikkelen "En skole for livet" blir et inneklimaprosjekt i regi av Norges Astma og allergiforbund presentert. Dette er et samarbeidsprosjekt om å kartlegge inneklima på Bryn og Hammerbakken skole i Bæreum kommune. Tiltaket førte til gode rutiner for å skape et godt inneklima og arbeidsmiljø.

Krafttak for et bedre inneklima
Denne artikkelen tar for seg hvordan man i Trondheim kommune har satt i verk tiltak for å jobbe metodisk og systematisk med vedlikehold av sine skolebygg.

Nye teppegolv årsak til sykdom
I denne artikkelen advarer Jan Vilhem Bakke (Arbeidstilsynet) mot bruk av teppegolv. "Teppegolv forringer innemiljø. Inneklima og luftkvalitet på arbeidsplassen blir bedre når teppene fjernes", heter det blant annet i artikkelen.

Last ned tidsskriftet her:

 

Etter 42 år med utgivelse av "Arbeidervern" har Arbeidstilsynet nå vedtatt å legge ned tidsskriftet. Det heter seg at man nå i stedet vil satse på publisering via nettsidene. Nettadressen er www.arbeidstilsynet.no

Bildet under: Utklipp fra Arbeidervern nr. 6, 2015

Send oss en henvendelse