Lansering av "OECD School User Survey"

06.06.2018

Fredag 15. juni lanserer OECD evalueringsprogrammet  "OECD School User Survey". Presentasjonen kan følges live via streaming.


Med OECD School User Survey ønsker OECD CELE (Centre for Effective Learning Environments) å bidra til kontinuerlig forbedring og optimal bruk av det fysiske læringsmiljøet i skolene, ved å lytte til de som bruker læringsarealene på daglig basis. Dette evalueringsverktøyet består av tre selvstendige spørreskjemaer laget for elever, lærere og skoleledere. Resultatene fører til en dypere forståelse av hvordan det fysiske miljøet kan forholde seg til praksis for undervisning og læring, og dets innvirkning på elevenes læringsutbytte og velvære.

Presentasjonen av evalueringsverktøyet har tittelen «OECD School user survey: Capturing the user perspectives on their physical learning environment», og den vil bli etterfulgt av en paneldiskusjon. Siv Stavem fra Utdanningsdirektoratets rådgivningstjeneste for fysisk læringsmiljø vil være norsk representant i panelet.

Presentasjonen og den påfølgende paneldiskusjonen vil være åpen for et globalt publikum gjennom live streaming via nettet.

I et orienteringsskriv om presentasjonen, sendt ut fra sekretariatet for Early Childhood and Schools Division, rettes det en særlig takk til de norske skolene som har gjennomført den første feltprøven av undersøkelsesverktøyene.


Les mer om: