Jessheim videregående skole, Akershus

12.06.2018

Jessheim videregående skole ble etablert i 1972. Etter årtusenskiftet var det klart at skolebygget ikke lenger tilfredsstilte tidens krav, og det ble vedtatt å bygge ny skole.


Korte fakta:

 • Navn: Jessheim videregående skole
 • Adresse: Ringveien 60, Jessheim
 • Skoletype: Videregående skole    
 • Skoleeier: Akershus fylkeskommune
 • Elevtall: 1400
 • Hjemmeside: www.jessheim.vgs.no
 • Ferdigstilt: 2017
 • Uteområder: oktober 2018
 • Bruttoareal: 25.000 m2
 • Arkitekt: Vis-a-vis
 • Landskapsarkitekt: Asplan Viak
 • Interiørarkitekt: Kapsel design
 • Entrepriseform: OPS-prosjekt
 • Utbygger og utleier:
  Veidekke Entreprenør AS
  v/Skulebygg AS

I august 2017 ble den nye skolen tatt i bruk. Den har plass til 1500 elever og 240 ansatte. Det er pr. i dag ca. 1400 elever på hovedskolen på dagtid og voksenopplæringen har ca. 200 elever på kveldstid.

Det fire etasjer store bygget er plassert på en skrånende tomt, og har fått to definerte hovedinnganger i henholdsvis første og tredje etasje. Begge inngangene retter seg inn i mot kjerneområdet i bygget. Tanken er at inngangen i tredje etasje, som går rett inn i kantina, skal benyttes av de som kommer fra sentrum av Jessheim, mens inngangen i første etasje og beliggenheten ved busstoppet kan brukes av de som har litt lenger vei til skolen.

Hjertet i bygget er kantina, som er i stand til å servere og huse flertallet av elevene i spisepausen, og tjene som møtearena for de ulike informasjonsmøtene for foresatte. Samtidig knytter den alle avdelinger og fløyer sammen. I «skolens hjerte» finner vi i tillegg til kantine også auditorier, amfitrapp og bibliotek.

Jessheim vgs tilbyr seks studieretninger i det nye bygget: - Teknikk og industriell produksjon (TIP), med store verkstedhaller, Musikk, dans og drama (MDD), med for eksempel egne musikkrom og to black box-teatre til mer tradisjonelle undervisningsarealer for studieforberedende (ST) og service og samferdsel (SS). I tillegg til helse og oppvekst (HO). Skolen har også tilbud om tilrettelagt opplæring innen for flere studieretninger.

Arealer for ledelse og administrasjon ligger lett tilgjengelig i østre fløy på plan 3, ved hovedinngangen fra sør. Arbeidsrom for lærere er desentralisert, og ligger i tilknytning til undervisningsarealene. Arealer for elevtjenester ligger ved administrasjon og nær kantina på plan 3.

Tilrettelagt undervisning (TO) ligger på plan 3 og 4 i vestre fløy. Denne avdelingen kan nås direkte med bil på plan 3 og har egne innganger, samtidig som man kan benytte samme innganger som elever for øvrig.

Akershus fylkeskommune har i planleggingen av bygget vært opptatt av god tilgang til dagslys i bygget, noe som blant annet har resultert i lyssjakter i takene. Her har man lykkes godt, for på tross av det store antallet rom, fremstår bygget som lyst og åpent.

Skolen er oppført som et OPS-prosjekt i samarbeid med Veidekke, noe som innebærer at Veidekke kommer til å være til stede på skolen og drifte den de neste 25 årene. Med et totalt areal på 25 000 m² er skolen den tredje største i landet.