Barnehagebesøk under konferansen

17.08.2018

Befaringer på skoler og barnehager er et viktig innslag i vår årlige konferanse om fysisk læringsmiljø. Som i tidligere år blir det også denne gangen mulighet til å besøke barnehager, barneskoler, ungdomsskoler og videregående skole på konferansens første dag. 


Bildet: Fra DoReMi Gystadmarka barnehage. (Foto: Læringsverkstedet)

Barnehagene vi besøker under årets konferanse om fysisk læringsmiljø er DoReMi Gystadmarka barnehage i Ullensaker kommune og Tienbråten barnehage i Fet kommune. Under følger en kort beskrivelse av barnehagene. Programbladet vil inneholde en noe mer utfyllende presentasjonen.

DoReMi Gystadmarka barnehage

Læringsverkstedet DoReMi Gystadmarka barnehage ligger i flotte lokaler rett ved Gystadmarka skole på Jessheim i Ullensaker kommune. Det er 87 barn som går i barnehagen, fordelt på fire avdelinger. to for barn fra 1–3 år og to fra 3–5 år.

Gystadmarka DoReMi følger Læringsverkstedets verdigrunnlag og pedagogikk, og jobber med hele Rammeplanen gjennom hovedfokus på musikk og språk. Barnehagen legger også vekt på andre estetiske/ musiske fag som dans, drama og forming.

Tienbråten barnehage, Fet kommune

Tienbråten barnehage er en kommunal barnehage i Fet kommune. Barnehagen har plass til 138 barn, fordelt på 9 avdelinger. Fire avdelinger er for de yngste barna, mens 5 avdelinger er for de eldste barna. Barnehagen ble bygget for å erstatte en midlertidig og flere gamle barnehager. Stor grad av brukermedvirkning i planleggingsfasen har ført til at arkitektoniske og pedagogiske kvaliteter møtes.

Det er lagt vekt på at barnehagen skal kunne tilby barna mulighet for utfoldelse på alle områder: med hovedfokus på relasjoner, grov – og finmotorisk aktivitet, musikk, dans og drama, språkstimulerende aktiviteter og kognitiv utvikling. Byggets utforming, med blant annet formingsrom, vannlekerom, språkrom, sanserom, felles spiserom og gymsal samt at største delen av utearealet består av naturlekeplass, – danner rammen for å lykkes i dette arbeidet.

 

Send oss en henvendelse