Nyhetsbrev fra OECD ELE

20.08.2018

OECD ELE sendte ut et nytt nyhetsbrev til medlemslandene nå i sommer. Nyhetsbrevet oppsummerer ulike aktiviteter fra halvåret som har gått og presenterer kommende aktiviterer.


Hovedoppslaget i nyhetsbrevet omhandler lanseringen av «OECD School User Survey» som fant sted i Paris på forsommeren. «OECD School User Survey» er et evalueringsprogram som skal bidra til kontinuerlig forbedring og optimal bruk av det fysiske læringsmiljøet.

Videre inneholder nyhetsbrevet presentasjoner av flere nyere artikler og publikasjoner knyttet til oppvekst og utdanning.

Neste møte i OECD GNEELE (Group of National Experts on Effective Learning Environments) blir 19.-20. November 2018, i Paris. Utdanningsdirektoratets rådgivningstjeneste for fysisk læringsmiljø representerer Norge i GNEELE.