Varierte Læringsmiljøer

28.08.2018

Foredraget med Winie Ricken på årets konferanse har fått tittel Varierte læringsmiljøer. Her vil hun blant annet komme inn på ulike former for samspill mellom pedagogiske og arkitektoniske perspektiver – på tvers av utdanningsinstitusjoner, både inne og ute. 


Winie Ricken (DK)

Learningspaces.dk

Bildet: Frederiksbjerg Skole; skole, klubb og barnehage i Aarhus. Winie har været involvert i programmering og brukerprosesser i forhold til at skape varierte læringsmiljøer - inne og ute (Learningspaces.dk).

Winie Ricken er arkitekt MAA og ph.d, i samspill mellom arkitektur og pedagogikk, bosatt i Aarhus Danmark der hun driver foretaket Learningspaces.dk.  Hun har de siste 18 år vært engasjert i forskning og rådgivning om bruk og innredning av læringsmiljøer, som understøtter trivsel og kompetanseutvikling i skoler og institusjoner.

I 2010 forsvarte hun sin ph.d.-avhandling om samspillet mellom læringsaktiviteter og fysiske rom med bakgrunn i undersøkelse av fire ny- og ombyggede skoler i Danmark.  Her undersøkte hun bl.a., hvordan forskjellig organisering, utforming og pedagogisk bruk av forskjellige skolefunksjoner har betydning for elevenes handlingsrom. Winie Ricken deltar i forskjellige tenketanker og utviklingsprosjekt i forbindelse med utvikling av læringsmiljøer.

Winie Ricken holder plenumsforedrag på konferansens andre dag, onsdag 31. oktober.

Artikler av Winie Ricken:

Send oss en henvendelse