Gåturer - metode for dialog og analyse

19.09.2018

Suzanne de Laval er arkitekt med lang erfaring som praktiserende arkitekt, planarkitekt, forsker og utdanningsleder. I Sverige har hun gjort seg bemerket som en kunnskapsrik fagperson med et brennende engasjement for oppvekstmiljø, skole, førskole og fysisk læringsmiljø. I høst er hun foredragsholder på vår konferanse om fysisk læringsmiljø i barnehager og skoler.


Suzanne de Laval

I sitt daglige virke arbeider de Laval med evalueringer av bygninger i bruk ut fra brukerperspektiv, internasjonal analyse og utdanning. Suzanne de Laval har doktorgrad om ulike metoder for evaluering av bygninger, har skrevet flere bøker, blant annet «Arkitektur i skolan» og «Gåturer. Metod för dialog och analys». De Laval er medlem av Skolehusgruppens ledelse og har vært redaktør for antologien ”Skolans nya rum – en antologi om samspelet mellan arkitektur och pedagogik”. Hun er også web-redaktør for Skolhusgruppend hjemmeside www.skolhusgruppen.se.

I boka ”Gåturer. Metod för dialog och analys” presenterer hun en kvalitativ evalueringsmetode basert på at man studerer et miljø "på stedet" og noterer sine erfaringer. Metoden inkluderer også at man diskuterer sine erfaringer sammen og at resultatene sammenstilles og dokumenteres. Gåturer som metode kan brukes i mange forskjellige situasjoner, og den kan kombineres med andre dialog- og medvirkningsmetoder. Brukermedvirkning inngår som  en sentral del av gåturene.

- Hvordan gjør du det? Hvorfor skal vi gå en tur? Hva er lignende metoder?
Dette er noen av spørsmålene vi håper Suzanne de Laval vil gi oss svar på i løpet av sitt foredrag på konferansen. Hun vil gi tips om nyere forskning på området og dele av sine erfaringer og vise eksempler fra mer enn 120 gåturerer som hun har gjennomført med mer enn 1200 deltagere.

Suzanne de Laval leder arbeidsgruppen ARKiS, «Arkitektur i skolan» for Sveriges Arkitekter. I sitt arbeid med barn og arkitektur har Suzanne de Laval bygget opp et stort internasjonalt nettverk. I mange av de medvirkningsprosjekter der hun deltar finns det innslag av medvirkning for barn som blir berørt av det aktuelle prosjektet.

Hun publiserte nylig to kunnskapsoversikter om skolen og førskolens fysiske miljø på oppdrag av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting): ”Skollokalers betydelse för lärande” och ”Förskolans fysiska miljö”.

Følg Suzanne de Lavals blogg Arkitekturpedagogen


  • Suzanne de Laval holder foredrag i plenum, torsdag 30. oktober kl. 11.05.

 

Send oss en henvendelse