Menneskeorientert belysning

20.09.2018

Lys har stor innvirkning på oss mennesker. Vi trenger det ikke bare for å se. Lyset stimulerer oss og påvirker humør og aktivitetsnivå. Våre fysiologiske reaksjoner på lys avhenger av lysets egenskaper som fargespektrum, intensitet og tid.


Lars-Fredrik Forberg

Bildet: Klasserom med "tuneable white"-armaturer, Holla skole, Nome (Foto: Glamox.com)

Egenskapene og karakteristikken til det kunstige lyset i omgivelsene våre har stor betydning siden vi tilbringer mye tid innendørs både i skole og barnehage. Human Centric Lighting (menneskeorientert belysning) kan støtte menneskets døgnrytme, produktivitet, forbedre konsentrasjonen og gi bedre velvære.

Human Centric Lighting er basert på ny kunnskap om de biologiske effektene av lys, og tar i bruk ny belysningsteknologi. Etter innføringen av LED, som betyr lysdioder eller Light Emitting Diodes, kan man nå fremstille et såkalt "tuneable white"-lys på en energieffektiv måte, og som er enkel å kontrollere med nye, avanserte kontrollsystemer. Smarte, sammenkoblede belysningssystemer har uendelige muligheter og stadig bedre brukerkontroll. 

Menneskeorientert belysning i nye Kongsgårdmoen skole

Nye Kongsgårdmoen skole ved Kongsberg ble tatt i bruk i 2016. Her er alle klasserommene utstyrt med "tuneable white"-armaturer med LED-lyskilder som kan justeres fra kaldhvitt til varmhvitt lys.
Når barna kommer om morgenen blir de møtt av et kaldhvitt energilys som benyttes i den første timen. Senere på dagen kan læreren selv aktivere et kaldhvitt fokuslys når det er tid for konsentrasjons-oppgaver som matematikk- eller skriveoppgaver.

Om menneskeorientert beslysning på årets konferanse om fysisk læringsmiljø

På årets konferanse om fysisk læringsmiljø  kommer Lars-Fredrik Forberg (Glamox) for å fortelle mer menneskeorientert belysning. Han vil ha fokus på nyere forskning og praktiske løsninger. Foredraget er satt opp i parallellsesjon 4, 31. oktober.

Flere belysningsprosjekter fra skole:

Les mer om lys i barnehager og skoler på våre inneklimasider: http://flm.udir.no/inneklima 


Lars-Fredrik Forberg er ansvarlig for Human Centric Lighting løsninger i Glamox. Han har jobbet med belysning siden 2005 og med menneskeorientert belysning siden 2014, da først med et forskningsprosjekt sammen med UiB på Tuv skole i Hemsedal.  Siden har han hatt ansvaret for Glamox forskningsprosjekter på belysning for skole, kontor, kontrollrom, eldresenter og psykiatriske sykehus. Lars-Fredrik er utdannet sivilingeniør i Industridesign fra NTNU og har en MBA fra IMD i Sveits.

Send oss en henvendelse