Nye kompetansekrav og læreplanreform i vgs – endrede krav til fysisk læringsmiljø?

27.09.2018

Dette er tittelen på foredraget som Eva Bergh holder i parallellsesjon 2, onsdag 31. oktober.


Eva Bergh

Eva Bergh har en lang karriere bak seg i skoleverket. Hun startet karrieren som lærer i 1976. Utover stillingene som fylkesopplæringssjef i Østfold og Vest-Agder, rektor på Kvadraturen skolesenter og Kristiansand Katedralskole Gimle, har hun vært både rektor og rådgiver på Møglestu videregående skole i Lillesand. I nærmere tre år var hun nasjonal prosjektleder i Utdanningsdepartementet

Eva Bergh har en mangesidig universitetsutdanning med flere mellomfag og grunnfag innen pedagogikk, sosialpedagogikk, kristendom, nordisk og en rekke studier og kurs innen blant annet ledelse, administrasjon, veiledning og organisasjonsutvikling.

Med bakgrunn i egne erfaringer gjennom mange år i ulike roller, vil Eva Bergh i sitt foredrag se fremover og dele tanker om muligheter og føringer for fysisk læringsmiljø, sett i lys av nye kompetansekrav, læreplanreform og internasjonale trender.

Eva Bergh: «Nye kompetansekrav og læreplanreform i vgs – endrede krav til fysisk læringsmiljø?»
Onsdag 31. oktober, kl. 09.10 – 09.50

Send oss en henvendelse