Hva kan vi lære av de bygningene som vi allerede har?

03.10.2018

I april 2018 ble Norconsult AS engasjert av skolemyndighetene i Helsinki for å gjennomføre en evaluering av en sentrumsskole i den finske hovedstaden. Oppdraget ble gjennomført som en Post Occupancy Evaluation (POE), eller evaluering av bygning i bruk etter «gåturmetoden», som er det begrepet Suzanne de Laval bruker.


Grundskolan Norsen, Helsinki. 
- Den nyaste grundskolan i det äldsta bygget.

Bildet: Naturfagsrom på Frunnskolan Norsen, Helsinki. (Foto: hohenloher.de)

På årets konferanse vil Endre Ljones og Siv Stavem dele erfaringer fra POE-evalueringen i Finland.

Dette er noe av det Ljones og Stavem vil komme inn på i sitt foredrag.

Brukermedvirkning er det bærende elementet i metodikken og funksjonell egnethet ved skoleanlegget er kjernen i arbeidet - enten for å finne behov for tiltak på eksisterende skole, eller for å kunne ta med løsninger man ønsker å unngå og løsninger man ønsker å ta med videre til andre/nye prosjekter.

I Finland deltok ulike brukergrupper som elever, pedagogisk personale, ledelse, drift, renhold og foresatte gjennom workshops, diskusjoner, intervjuer og «skolevandringer».

Evaluering av en sentrumsskole i Helsinki med bruk av «Gåturmetoden» eller Post Occupancy Evaluation


Siv Stavem og Endre Ljones, Norconsult Avdeling for skoleplanlegging og skoleutvikling
Onsdag 31. oktober, kl. 10.50 – 11.25

Mer om program og påmelding

 

Send oss en henvendelse