Anvendelse og utvikling av fysisk læringsmiljø i barnehagen

03.10.2018

Under årets konferanse om fysisk læringsmiljø skal vi besøke to barnehager. Begge barnehagene skal også ha innlegg i parallellsesjonene på konferansens andre dag.


Tema under befaringene og i parallellsesjonene vil være planlegging og utvikling av de fysiske læringsmiljøene i barnehagene. Hvordan planlegger og tenker barnehagene rundt dette med utvikling av fysisk læringsmiljø i et pedagogisk faglig perspektiv og i et medvirkningsperspektiv. Vi besøker og får høre fra Tienbråten barnehage og Læringsverkstedet DoReMi Gystadmarka.

Tienbråten barnehage, er en kommunal ni avdelinges barnehage i Fet kommune med plass til 140 barn. Barnehagen stod ferdig i 2015 og erstattet fem små kommunale barnehager. Ansatte i de barnehagene som ble erstattet var aktivt med i prosessen fra planleggingen startet til de flyttet inn i nytt bygg. For ansatte i Tienbråten barnehage er medvirkning og eierskap til prosesser i barnehagen en viktig del av kulturen.  Dette bunner i en helhetstanke med visjoner om sammenheng mellom bygg, intensjon av drift, det pedagogiske innholdet og et begeistret arbeidsmiljø.

Det er lagt vekt på at barnehagen skal kunne tilby barna mulighet for utfoldelse på alle områder. Barnehagen har blant annet formingsrom, vannlekerom, språkrom, sanserom, felles spiserom og gymsal samt et stort uteområde, der den største delen består av naturlekeplass.

Under konferansen vil enhetsleder Veera Nygaard og nestleder Anita Eriksen lede befaringen og ha parallellsesjon. Vera og Anita har et brennende engasjement for barndom, relasjoner og utviklingsarbeid i barnehagen.

Parallellsesjon 4, onsdag 31. oktober kl. 10.05-10.45

DoReMi Gystadmarka barnehage er en av Læringsverkstedet sine barnehager og ligger samlokalisert med barnehagekjedens hovedkontor på Gystadmarka i Jessheim. Læringsverkstedet er Norges største private barnehagekjede og har som mål å utvikle og drifte barnehager, der barn kjenner seg verdifulle, foreldrene opplever trygghet og medarbeiderne får alle muligheter til å gjøre en god jobb. Læringsverkstedet har tilsammen ca. 6.000 ansatte og plass til ca. 20.000 barn.

Gystadmarka DoReMi jobber med hovedfokus på musikk og språk. Barnehagen legger også vekt på dans, drama og forming. Barnehagen har eget musikkrom, verkstedrom, skjermet uteområde til de minste, utescene, kjøkkenhage, kunstgressbane og skiløyper/turstier.

Viktige prinsipper i det pedagogiske arbeidet er blant annet barns egenverd, aktive voksne og fysisk læringsmiljø.

Fagutvikler - Yvonne Lindstad har lang erfaring fra barnehage og har vært med og bygge og utvikle barnehager i Læringsverkstedet gjennom flere år. Hun vil guide oss gjennom barnehagen og ha parallellsesjon om planlegging og utvikling av fysisk læringsmiljø i landets største barnehagekjede.

Parallellsesjon 4, onsdag 31. oktober kl. 08.30-09.05

Mer om program og påmelding til konferansen her

Send oss en henvendelse