Særegen utsmykning ved Solberg skole

26.10.2018

Mandag 3. september ble nye Solberg skole i Ås kommune endelig offisielt åpnet, - til stor glede for elever, ansatte og nærmiljø.


Solberg skole
Ås kommune

Skolens nettside:
www.as.kommune.no/solberg-skole

Bildet: "Treet" Foto: Kurt Johannessen

På åpningsdagen var hele skolen og innbudte gjester samlet i skolegården for å feire åpningen sammen. Her fikk de balnt annet høre kunstneren Kurt Johannessen som leste opp et dikt. Det er det samme diktet som han har utsmykket en vegg med inne i skolen. Her har kunstneren skåret ut trebiter og formet et stort tre med ordene, som også er malte trebokstaver, i slynger oppover langs treet. Teksten gjengir tankene til et tre som planlegger en salto(!).

Kurt Johannesen har også hugget ut dikt i noen steiner som er plassert utenfor skolen.

En annen kunstner som har bidratt til utsmykningen ute, er Fritz Horstman. Han har laget en skulptur med blanke stålflater montert på strenger i en fire meter høy ramme. Det gir mange spennende reflekser, men også lydopplevelser.

Flere bilder av treet som er motert inne i skolen er tilgjengelig her:

Kildewww.as.kommune.no