Faktaark til skolebesøkene

27.10.2018

Som vi skrev i infobrevet til konferansedeltakere tidligere denne uken, blir det ikke delt ut faktaark om skoleanleggene i papirform under årets konferanse. I stedet har vi nå gjort faktaarkene tilgjengelig her på nettsidene for de som ønsker utskrift. 


Flere deltakere har tidligere år ytret ønske om at faktaark for befaringsskolene blir gjort tilgjengelige under konferansen. Av miljøhensyn kopierer vi i år kke opp og deler ut faktaarkene, men legger de heller ut her på nettsidene slik at de som ønsker det har mulighet for å laste ned og eventuelt skrive det ut.

Se også tidligere omtale av skoleanleggene her på nettsiden: Skolebesøkene under konferanen

Vi minner også om at Akershus fylkeskommune har laget et eget hefte der de presenterer nye Jessheim vgs:

For beskrivelser og presentasjon av barnehagene viser vi til omtaler her på nettsiden: 

Send oss en henvendelse