Det viktige uterommet i barnehagen

30.10.2018

Forskning viser at en stor del av den fysiske aktiviteten i barnehagetiden foregår på barnehagens eget uteområde.


Barnehagebarna er ute i gjennomsnitt to timer hver dag i vinterhalvåret og opptil fem timer hver dag i sommerhalvåret. Det fysiske læringsmiljøet, både ute og inne, er en viktig utviklingsarena for førskolebarn. Rammeplanen for barnehager (KD:2017) kap. 8 vektlegger at alle barn skal oppleve progresjon i sin utvikling;

«Progresjon i barnehagen innebærer at alle barna skal utvikle seg, lære og oppleve fremgang. Alle barna skal kunne oppleve progresjon i barnehagens innhold, og barnehagen skal legge til rette for at barn i alle aldersgrupper får varierte leke-, aktivitets- og læringsmuligheter»

Veileder til Forskrift om Miljørettet helsevern i skoler og barnehager (Helsedir 2014) gir føringer for planlegging, drift og vedlikehold av barnehagens uteområder.

I denne filmen forteller Trond Løge Hagen (Førstelektor Dronning Mauds Minne, Seksjon for fysisk aktivitet og helse) om betydningen av utforming av barnehagens uteområde. Han er opptatt av at uteområdet skal by på utfordringer gjennom hele barnehagetiden. Hagen mener at barnehagenes uteområde må ha flerfunksjonelle apparater/installasjoner og løse materialer for at barns skal kunne utvikle lek over kunne ha utbytte av området over tid.

Maren Flack Bergby, barnehagelærer i Øya barnehage i Trondheim, understreker viktigheten av at personalet også skal utvikle et fysisk læringsmiljø ute som stimulerer til barns lek og utvikling. Gjennom å observere og ta del i barns ulike initiativ bidrar de ansatte i barnehagen til at barn kan anvende uteområdet slik at de oppnår progresjon i sin utvikling.  

Send oss en henvendelse