Foredragene fra årets konferanse

31.10.2018

To innholdsrike konferansedager er unnagjort i Ullensaker, og de omkring 250 deltakerne og bidragsytere har tatt farvel med konferansehotellet.


En stor takk til alle som har vært med å bidra under den 16. utgaven av nasjonal konferanse for fysisk læringsmiljø i barnehager og skoler. En særlig takk til Ullensaker kommune og Akershus fylkeskommune, til alle skolene og barnehagene som åpnet sine dører og tok imot oss på besøk tirsdag og til alle foredragsholderne.

Vi ønsker hele tiden å forbedre oss og få til en enda bedre konferanse neste år, og vi håper derfor at alle deltagere tar seg tid til å gi oss en tilbakemelding via skjemaet som skjuler seg bak lenken under:

Som det ble opplyst om på konferansen, vil presentasjonene fortløpende bli lagt ut her på nettsidene. Etter hvert vil det også bli lagt ut filmopptak fra enkelte plenumsforedrag.  |Sidene oppdateres|

Befaringene:

 

Parallelle sesjoner dag 2:

Sesjon 1:

 • Workshop: «Future focused learning», v/ Peter Lippman, Perth, Australia
 • Hva kan vi lære av de bygningene som vi allerede har?    Lysbilder / slides
  v/ Endre Ljones og Siv Stavem,

Sesjon 2:

 • OPS-prosjekter til besvær eller berikelse for fylker og kommuner?
  Lysbilder / slides
  v/ Kommunaldirektør Inger Kronen Tverranger og eiendomssjef Edin Alisic
 • Nye kompetansekrav og læreplanreform i vgs – endrede krav til fysisk læringsmiljø?
  Lysbilder / slides
  v/Eva Bergh, Tidligere utdanningssjef i Vest-Agder fylkeskommune.
 • Skaperverkstedet – rom for skaperglede!
  Lysbilder / slides
  v/ Jon Haavie, Oslo Viten¬senter /Teknisk museum
 • Gir fleksible arealer oss muligheter eller umuligheter i fremtidens skole?
  Lysbilder / slides
  v/Cecilie Abrahamsen, avdelingsleder Sædalen skole, Bergen kommune

Sesjon 3:

 • Teknologi i framtidens skole (bygg)
  v/ Christer Lysaker og elever, Gystadmarka ungdomsskole.
 • Uteareal for barnehager og skoler
  Lysbilder / slides
  v/ Rita Galteland, Kristiansand kommune
 • Fremtidsrettet læringsmiljø i nye skolebygg.
  Lysbilder / slides
  v/ Pedagogisk rådgiver Øystein Berentsen, Bergen kommune

 • Skolens rolle i et samfunns¬utviklingsperspektiv

Sesjon 4:

 • Planlegging og utvikling av fysisk læringsmiljø i barnehagen 
  Lysbilder / slides
  v/ Yvonne Lindstad Fagutvikler, Læringsverkstedet
 • Hvordan kan Human Centric Lighting bedre konsentrasjon og velvære blant elever og ansatte?
  Lysbilder / slides
  v/ Lars-Fredrik Forberg, Glamox
 • Tienbråten barnehage. kulturbygging, eierskap, organisering for bruk av rom
  Lysbilder / slides
  v/ Veera Nygård (styrer) og Anita Eriksen (nestleder)
 • God akustikk i skole og barnehage 
  Lysbilder / slides
  v/ Ingvald Festøy Desserud, sivilingeniør Norconsult as, akustikk

Plenum dag 2

 • Uteområdet i skoler og barnehager – prosjektstatus Lysbilder/Slides
  v/ Finn Martinsen, Helsedir.
 • OECD School User Evaluation Survey,  Lysbilder/Slides
  v/ Dr. Joanne Caddy, OECD Centre for Effective Learning Environments
 • Acoustic conditions in learning spaces,  Lysbilder/SlidesFilmopptak 
  v/ Mai-Britt Beldam, SG Ecophon AB
 • Varierte læringsmiljøer, Hvad kan man her? Lysbilder/SlidesFilmopptak 
  v/ Winie Ricken, arkitekt ph.d. Learningspaces.dk
 • Inkluderende arkitektur,   Lysbilder/Slides,
  v/ Øystein Bull-Hansen NAL / Bylivsenteret

Send oss en henvendelse