Film om læringsarbeid i åpne trinnareal

11.11.2018

Sædalen skole er en barenskole beliggende i Fana bydel i Bergen kommune. Skolen er bygget med åpne og fleksible trinnarealer. Nå har skolen laget en film som viser hvordan noe av læringsarbeidet kan foregå i en åpen skole.


Film fra Sædalen skole her:

Skolebygg med åpne og fleksible arealer

Ved Sædalen skole er trinnarealene er fordelt over to etasjer. Hvert trinn disponerer sitt egen hjemmeområde med egne innganger og garderober. Grupperom og formidlingsrom i ulike størrelser ligger godt tilgjengelig for alle brukere i fellesarealene. Skolen har stor grad av transparens og trinnarealene er preget av åpenhet og fleksibel utforming, - men her er også mulighet for å trekke seg tilbake og skjerme aktiviteter.

Læringsarealene er fleksible og består av trapper, auditorium, amfi og grupperom som gir mulighet til stor variasjon i bruk. De sirkulære formene danner en rød tråd i skolebygget, og gir føringer for hvordan trinnene skal organiseres og samhandle. Samarbeid, variasjon, fleksibilitet, høy elevaktivitet, formidlingstrapper og møteplasser er stikkord som binder pedagogikk og arkitektur sammen.

Rommene og de mange forskjellige amfiene gir lærer og elever god mulighet til å samhandle og jobbe med læringsaktiviteter som krever både ro og bevegelse. Skolen har en målsetting om at forholdet mellom elev- og lærerstyrt aktivitet skal være 80/20. For å få til dette brukes hele trinnarealet. Lærerne samarbeider godt på trinnet, og jobber på tvers av gruppene.

Film om læringsarbeid i åpne og fleksible arealer

På skolens nettsider er det nå lagt ut en film som viser noe av læringsarbeidet i de åpne og fleksible arealene på Sædalen skole. Vi får blant annet et lite glimt fra morgensamlinger i trinnamfiene, vi får se og høre om ulike måter å organisere trinnene på, hvordan ulike arbeidsformer tas i bruk samtidig og vi får høre elever fortelle om hvordan de jobber sammen på skolen.


Under: Læringspartnere (Foto: John Inge Ellingsæter) Til høyre: Sædalen skole.

 

Send oss en henvendelse