Filmopptak "Varierte læringsmiljøer"

07.12.2018

Hvilke forventninger blir vi møtt med i det vi går inn i et rom, og hvilke forventninger bærer vi selv med oss i det vi går inn i et rom? Winie Ricken er opptatt av at rommet må fortelle oss som brukere noe om hva man kan gjøre her, eller om hva det er forventet at man skal gjøre her.


Winie Ricken er arkitekt MAA og ph.d, i samspill mellom arkitektur og pedagogikk, bosatt i Aarhus Danmark der hun driver foretaket Learningspaces.dk.  Hun har de siste 18 år vært engasjert i forskning og rådgivning om bruk og innredning av læringsmiljøer, som understøtter trivsel og kompetanseutvikling i skoler og institusjoner. 

«Hvad kan man her? – varierte læringsmiljøer» var tittelen på foredraget Winie Ricken holdt under årets nasjonale konferanse om fysisk læringsmiljø. Ricken har lang erfaring med planlegging av skoler og barnehager i Danmark. Hun mener at vi er på vei mot en ny romstrategi, med varierte læringsmiljøer som tydelig viser hva vi gjør her. Utforming, møblering og organisering i rommet understøtter forskjellige typer læringsaktiviteter, som gjerne foregår samtidig og understøtter hverandre.

Ricken trekker frem tre grunnleggende og vesentlig forskjellige organiseringsformer som de varierte læringsmiljøene må kunne legge til rette for:

  • Formidling
  • Prosjektarbeid
  • Fordypelse

Det å lykkes med å få til gode varierte læringsmiljø, som gir tydelige signaler om hva man kan gjøre og lære her, det krever i følge Ricken.

  • Tydelige pedagogiske mål for læringsarbeidet
  • Et godt samspill mellom organisering, pedagogisk praksis og det fysiske rommet
  • Samarbeid om rom og felles kultur for bruk av rom
  • Ledelse, kunnskap og kompetanseutvikling
  • Dyktige planleggere og arkitekter med innsikt

«Det handler om samspillet mellom det fysiske rom, pedagogikken og organiseringen», sier  Winie Ricken . «Hva er det jeg kan her, - og hvilken atferd forventes det av meg? - Det er jo det som skal være så tydelig, og da fungerer det fysiske læringsmiljøet godt" oppsummer hun.

Winie Ricken holdt plenumsforedrag under Utdanningsdirektoratets årlige nasjonale konferanse om fysisk læringsmiljø, Ullensaker 31. oktober 2018. 


Se også:  

 

Send oss en henvendelse