"Acoustics for Effective Learning Spaces"

02.01.2019

"Acoustics for Effective Learning Spaces", - dette er tittelen på foredraget som Mai-Britt Beldam holdt i plenum på Udirs nasjonale konferanse om fysisk læringsmiljø 2018. Filmopptak og lysbildene fra foredraget er nå tilgjengelig.


Beldam er opptatt av hvordan god akustikk bidrar til et godt arbeidsmiljø for elevene. Hun er opptatt av nyere forskning innen fagområdet, og deler av sin erfaring fra ulike case-studier knyttet til akustikk i undervisningsmiljøer.

- Hva skjer i klasserommet når noen snakker høyt eller bråker? - Hvordan skaper man et godt lydmiljø i åpne læringsmiljø?  Dette er noe av det Beldam er opptatt av og forsøker å svare på gjennom foredraget. 

Filmopptak av foredraget med Mai-Britt Beldam er tilgjengelig på FLM.Udirs Videokanal
Varighet 33:25 min.


Mai-Britt Beldam, Central Concept Developer Healthcare, Ecophon, Hyllinge / Sweeden