Framtidens klasserom i Norge, Norden og Europa

22.01.2019

Med begeistring kan vi i FLM.Udir.no melde at Utdanningsdirektoratet i 2018 har tatt initiativ til et Nordisk samarbeidsprosjekt om fysisk læringsmiljø i lærerutdanningene.  


Mitchel Resnick - On Seymour Papert

Tenkningen bak Framtidens klasserom er i utgangspunktet delvis basert på ideene til Seymour Papert. Utdanningsdirektoratet anbefaler denne videoen med Seymour
Paperts arvtaker, Mitchel Resnick, fra MIT som en innføring i hele tenkningen

Bildet: Future Classroom Lab (Foto: Holmrisb8.com)

Våren 2018 lanserte Utdanningsdirektoratet «Fremtidens klasserom i lærerutdanningen». Dette er et Nordisk samarbeidsprosjekt om fysisk læringsmiljø i lærerutdanningene.  Universiteter og høgskoler oppfordres til å etablere arealer som demonstrerer et teknologirikt utdanningsmiljø som er sonedelt for ulike aktiviteter, og som gir mulighet for studenter og ansatte til å praktisere.  Det sentrale er studenter som er aktive og utforskende når det gjelder læring, didaktikk og teknologi.

Utdanningsdirektoratet gir følgende råd om hvordan fremtidens utdanningsareal i høyere utdanning skal se ut:

  • Innrett rommet til å utfordre hvor underviserens plass skal være – den bør ikke være foran tavlen fordi underviseren da lettere kan tre inn i den vante, forelesende rollen.
  • La studenter og undervisere møte noe annet enn det de er vant til. La dem bli frustrert og utfordret.
  • Overvei om rommet også skal brukes til nettundervisning.
  • Teknologier som alltid står fremme kan invitere til at besøkende undersøker dem og leker med dem. Dette gjør det også lettere å se hva rommet skal brukes til.
  • Overvei hvordan dere kan gjøre rommet tilgjengelig for besøkende, eksempelvis gjennom QR-koder til veiledninger på veggen.
  • Dere kan med fordel lage enkle veiledningsfilmer som signaliserer at her prøver man seg frem og at ting ikke trenger å være perfekte i dette rommet.
  • Tenk på å innrette med fleksible møbler og flyttbare soner.
  • Tenk over lyddemping av tak og gulv.
  • Utlufting og ventilasjon er viktig når mange maskiner er i samme rom. 
  • Et rom for læring og undervisning er en evig betaversjon!  Det vil si at rommets utforming og innretning alltid er under arbeid.


Future Classroom Lab
 (FCL)

Den første Future Classroom Lab (FCL) ble opprettet i Brüssel i 2012. FCL er et prosjekt som eksperimenterer med hva som trengs i fremtidens klasserom.  FCL er et klasserom som er delt opp i seks soner: Investigate, Create, Present, Exchange, Interact og Develop. En læringsaktivitet begynner i Investigate der man samler inn data. I Create-sonen lager man media som da presenteres i Present-sonen. På vei kan man ha gruppearbeid i Exchange-sonen, mer tradisjonell undervisning i Interact og uformell, selvstendig læring i Develop-sonen.  Den første FCL ble opprettet i Brüssel i 2012.

Figur: Future Classroom Lab (FCL) Investigate, Create, Present, Exchange, Interact og Develop. Kilde: fcl.eun.org
Les mer om FCL og se video her.

I Norge har vi etter hvert fått flere «fremtidens klasserom» som er åpne for besøkende:

DigTekLab på Notodden åpnet januar 2018 på Campus Notodden. Intensjonen med rommet er å ha et sted for skaping og innovasjon. 

Futurelaben i Tromsø åpnet i 2015 og drives som et samarbeid mellom UITs IT-avdeling, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk samt ProTEd. FutureLab fungerer som både et rom og en ide.

BetaLab er etablert hos Udir i Oslo. - Hvordan kan vi lære barn og unge å både være bevisste og kritiske teknologibrukere og aktive skapere av og med teknologi? Dette er noe av det man er opptatt av i den nye laben, som har fått navnet Udir BetaLab. 

DDV, Universitetet i Stavanger åpnet i oktober 2017 sin lab Didaktisk digitalt verksted.


«Målet er å finne fram til hvordan vi kan styrke undervisning og læring for barn og unge» 
Elaine Munthe, Dekan, Universitet i Stavanger


Utdanningsdirektoratets temasider: 

Framtidens klasserom i lærerutdanningene

 

Send oss en henvendelse