Konferanse om fysisk læringsmiljø, Drammen 22.-23. oktober 2019

21.02.2019

Årets konferanse for fysisk læringsmiljø blir den 17. i rekken, men dette er første gang konferansen er lagt til Drammen.


- Hjørnet er rommets beste sted!

Det hevdet i alle fall Peter Lippman (USA/Australia) i sitt foredrag på fjorårets konferanse. Han er opptatt av innovative læringsmiljøer og hvordan vi best legger til rette for læring i det fysiske læringsmiljøet. 

>> Se filmopptak av foredraget her 

Utdanningsdirektoratets årlige konferanse om fysisk læringsmiljø i skoler og barnehager er i år lagt til Drammen i tidsrommet 22.-23. oktober. - Sett av datoene i kalenderen allerede i dag.

Konferansen er et viktig møtepunkt for alle som er interesserte i utvikling av gode barnehage- og skoleanlegg, og et sted hvor det er mulig å få nye impulser og knytte faglige kontakter. Konferansen retter seg mot barnehageeiere,
skoleeiere, forvaltere, ledere, brukere og planleggere.

Informasjon om konferansen blir lagt ut på våre nettsider fortløpende. Her vil du etter hvert finne program for konferansen, informasjon om påmelding, orientering om befaringsskoler og -barnehager, foredragsholdere, tema for parallellsesjoner m.m.

Vertshotell for konferansen er nyrenoverte Hotel Scandic Ambassadeur Drammen.

Vi håper at riktig mange finner veien til konferansen også i år.


>> Filmopptak, slides m.m. fra konferanse 218 tilgjenelig her: FyLM2018


Togtider til Drammen:

Reisetid med tog fra Gardermoen lufthavn         58 minutter        (Flytoget)
Reisetid med tog fra Torp lufthavn                      54 minutter        (NSB)
Reisetid med tog fra Oslo S                                 33 minutter        (NSB)
Reisetid med tog fra Kristiansand          3 timer, 48 minutter        (NSB)

Flere togtider tilgjengelig på www.nsb.no

 

Send oss en henvendelse