Nyhetsbrev fra OECD ELE februar 2019

06.03.2019

Et nytt og innholdsrikt nyhetsbrev fra OECD ELE (Effective Learning Environments) ble sent ut i forrige uke. Gjennom nyhetsbrevet informerer OECD ELE om aktiviteter, publikasjoner, forskning og hendelser knyttet til fysisk læringsmiljø.


OECD School User Survey

Dette OECD-verktøyet består av tre spørreskjemaer for egenvurdering utformet for studenter, lærere og skoleledere. Evalueringsverktøyet legger brukerperspektiv til grunn for innhenting av erfaringer og data knyttet til selve bruken av ulike læringsrom.

Sjette sesjon GNEELE

Hovedoppslaget denne gang omhandler et tilbakeblikk og oppsummering av det årlige møtet i OECD ELE. Sjette sesjon GNEELE ble avholdt i Paris 19.-20. November 2018. Hovedtema for møtet var evalueringsprogrammet OECD School User Survey, tidligere omtalt som LEEP (Learning Environments Evaluation Programme).

>> Les tidligere presentasjon av LEEP på FLM.Udir.no
>> Les Alistair Blyth´s blogg om OECD School User Survey:
Does Your School Work for You?

>> Les hele nyhetsbrevet fra OECD ELE her

Nye publikasjoner fra OECD

Nyhetsbrevet presenterer flere nyere publikasjoner som omhandler eller kan relateres til fysisk læringsmiljø:

 • Trends Shaping Education 2019
 • Measuring Innovation in Education 2019: What has changed in the classroom?
 • Responsive School Systems: Connecting Facilities, Sectors and Programmes for Students Success
 • Teaching for the Future: Effective Classroom Practices to Transform Education
 • Measuring Distance to the SDG Targets.
  The assessment of where OECD countries stand

Nytt fra medlemslandene og partnere

 • International symposium on educational reform in Tokyo, Japan
 • School design and learning environments in the city of Espoo, Finland
 • An architecture guide to the UN 17 sustainable development goals, Denmark

Lenker til omtaler av de overnevnte prosjekter og rapporter er tilgjengelig i nyhetsbrevet.

Utvalg artikler og tema omtalt i nyhetsbrevet:

 • 2019: The year of New Christchurch Schools Opening, New Zealand
 • Innovative Learning Spaces in Italy
 • Colourful Booths Enliven Tel Aviv School for Children of Refugees, Israel
 • DOs and DON´Ts of Classroom Decorations
 • School furniture
 • Innovative Learning Spaces: Catalysts/agents for change, or “just another fad”?
 • Bringing 20th Century Education into the 21th century

I tillegg inneholder nyhetsbrevet henvisninger til en rekke nyttige dokumenter og rapporter knyttet til fysisk læringsmiljø, henvisninger til online-ressurser og en nærmere beskrivelse av OECD School User Survey (tidligere LEEP).

Last ned nyhetsbrevet her: