Skoler på vent

16.03.2019

Tenk deg følgende situasjon: Det er vedtatt å bygge en ny skole. Men i mellomtiden går elevene på en gammel skole som blir mer og mer nedslitt, i flere år. Hva skjer med inneklimaet da?


Fakta om prosjektet:

- «Skoler på vent» ble startet opp i august i år, og pågår frem til 1. august 2021.
- Prosjektet gjennomføres av NAAF, Trondheim kommune, SINTEF Byggforsk og NTNU i fellesskap. Extrastiftelsen bidrar med økonomisk støtte. Trondheim kommunen, NAAF og NTNU bidrar med egeninnsats.

Bildet: Sunnland skole i Trondheim er en av case-skolene som er plukket ut til prosjektet «Skoler på vent».
Foto: Bydelsnytt.no

SINTEF Byggforsk har startet opp et prosjekt som retter fokus på inneklima i gamle skoler som er satt på vent. Samarbeidspartnere i prosjektet «Skoler på vent» er NAAF (Norges Astma- og allergiforbund), NTNU og Trondheim kommune. Tre skoler i Trondheim er plukket ut som case-skoler.  

Målet med prosjektet er å finne enkle og effektive tiltak for bedring av inneklimaet i skoler som er satt på vent fordi bygningen skal rehabiliteres eller rives og erstattes med nybygg eller det er usikkerhet om virksomheten skal videreføres eller nedlegges. Gjennom prosjektet skal det utvikles en verktøykasse som kommunene kan bruke for å iverksette inneklimatiltak på skoler som venter på rehabilitering.

Prosjektgruppen vil sammen med byggeier (i dette tilfellet Trondheim kommune) utvikle metoder og rutiner for å fange opp avvik som ikke blir oppdaget og lukket gjennom det ordinære vedlikeholdet.

– Gjennom dette vil vi høste læring og erfaringer som grunnlag for å utvikle en verktøykasse for praktisk anvendelse i denne sårbare mellomfasen for skoler i en avklaringsfase, sier Solvår Wågø, leder for prosjektet og forsker ved SINTEF Byggforsk.

Kilde: NAAF.no

Les mer om prosjektet: