Spikkestad Ungdomsskole, Røyken kommune

21.03.2019

Spikkestad ungdomsskole stod ferdig i 2015 med BTA 6800 m² fordelt på to plan. Skolen er dimensjonert for 630 elever totalt med syv parallelle klasser per trinn. I dag har skolen 230 elever og 30 ansatte.


Korte fakta:

Spikkestad ungdomsskole

Bygget har mange høye vinduer som bidrar til å slippe inn dagslys til kjernearealene. Det er tatt i bruk robuste materialer som tre, finér og laminat, som gir en behagelig akustikk og et innbydende innemiljø. Fargebruken på veggene i fellesarealene er varme jordfarger. Skolebygningen har balansert ventilasjon som bidrar til et godt inneklima, og det er bygget med universell utforming.

Inngangsparti, aula, scene og samlingsrom

Fra hovedinngangen ledes man inn i til skolens aula og samlingssal. Det er et åpent og lyst rom, med trapper og amfi ved større samlinger.
Aulaen har et skylight på 9 meter i diameter plassert sentralt, med mulighet for å skjerme ved behov. Takvinduet gir dagslys og en trivelig stemning i rommet. I direkte tilknytning til amfiet ligger en scene med foldevegg. Scenerommet kan lukkes og anvendes som øvingsrom eller liten blackbox. Scenen har et tilhørende sminkerom backstage, som sambrukes som bandrom og oppbevaring av instrumenter. Fra samlingssalen ledes man videre inn til skoleledelsen og administrasjonens kontorer, helsesøsterkontor, elevtjenester, hvilerom og et stort personalrom.

Nær aulaen ligger fellesarealer for sosialt samvær. Her er det ulike spillinstallasjoner og muligheter for aktiviteter for elevene som shuffleboard, fotballbord og bordtennis. Skolen har mange uformelle sitteplasser og hyggelige kroker for samtale, og det er fordelt mange små samlingsplasser rundt om i bygningen. I trafikkareal og «useless spaces» er det møblert med fargerike benker som åpner for møteplasser. Arealene er også tilrettelagt for utleie til for eksempel kulturskole og konfirmasjonsundervisning på kveldstid. I trafikkareal og fellesareal er det knagger for klær og korktavler til for eksempel dekorasjon og utstilling av elevarbeider.

Mange av skolens rom har en attraktiv punktbelysning, og på denne måten utnyttes også lyset i arealer som i utgangspunktet er mørke.

Ved inngangspartiet ligger skolens bibliotek. Biblioteket er lyst og stille rom og blir mye tatt i bruk, her er det mange elever som finner roen. Møblement som myke puffer og stoler kan flyttes på etter behov bidrar til velfungerende sosiale møteplasser. Det er også større sittegrupper med bord som brukes til lesing og andre aktiviteter.

Undervisningsrom og personalkontorer

Klasserommene er tradisjonelt utformet og har hvite tavler og kartstativ. Det er smale glassvinduer ved dørene. Alle klasserommene har egne servanter og mobilhotell.  Elevene leverer inn mobiltelefonen til første undervisningstime og får den tilbake ved slutten av skoledagen. Dette tiltaket er igangsatt for å sikre sosial samhandling gjennom hele den tiden elevene tilbringer på skolen.

Plassert i andre etasje ligger både skolens auditorium, sanserom og to skolekjøkken. Kjøkkenene har felles kjølerom, som fungerer godt til større samlinger skolen arrangerer. Auditoriet har en total kapasitet for 60 mennesker. Dette brukes til både undervisning, lærermøter og foreldremøter. Høye vinduer slipper inn mye lys og det er manuell solskjerming.

I avdeling for kunst og håndverk har skolen en lys sløydsal og tekstilsal. I praktisk og nær tilknytning til skolens fellesarealer og kantine ligger idrettsanlegget og flerbrukshallen ROS med tribuner. All undervisning i kroppsøving foregår her. Kantinen er plassert med store vinduer over arenaen, slik at man får godt innsyn i idrettshallen. Det er tre naturfagrom ved idrettshallen med moderne utstyr; et teknologirom, et biologirom og et tradisjonelt labrom.

Flere av bygningens grupperom har dagslys fra sirkelvinduer i taket. Møbleringen i grupperommene er fleksible med alternative muligheter med heksagonbord som man kan flytte på. Slik muliggjøres kreativ bruk av rommene tilpasset ulike behov. Rundt om i skolen er det morsomme estetiske detaljer som er faglig relevante. Trappen i aulaen har gangetabellen fordelt på ulike trinn, og kulturskolen har bidratt til å dekorere veggene i biblioteket. 

Arbeidsrommene for lærerne er organisert slik at lærerne sitter sammen med kolleger trinnvis. Skilleveggene og skyvedører er av glass og i kombinasjon med store vinduer er arealene lyse.

Uteområdet

Skolens uteområde er stort og flott tilrettelagt for ulike aktiviteter. Det er et stort utvalg av leker og aktivitetsapparater som fugleredehuske og klatrestativer. Disse er tilpasset ungdomsskoleelever. Tufteparken fungerer som friidrettplass med gummidekke og en løpebane er lagt nært skolen. Tanken er at andre aktører kan benytte seg av disse utenom skoletid.


  • Spikkestad ungdomsskole er besøkskole under Utdanningsdirektoratets konferanse om fysisk læringsmiljø 2019: FLM2019