Barn og rom, 1000 spørsmål

21.03.2019

Målet om full barnehagedekning satte i gang en massiv utbygging av barnehageplasser. I Trondheim, i 2008, drøftet barnehageeiere, styrere og ansatte spørsmålet; - Hvordan skape en barnehage som gir alle barn mulighet til å medvirke, nysgjerrige og utforskende sammen med andre barn?  Dette ble starten på utviklingsprosjektet BARN&Rom  - 1000 spørsmål».


Barnehagene har som mål å utvikle det fysiske miljøet som en vesentlig pedagogisk ressurs - der barn får delta og medvirke.

ROMMET er den 3. PEDAGOG som kan fremme eller hemme barns utvikling.

BARN&Rom

Bildet: Hovedbilde for nettverket BARN&Rom på Facebook

Prosjektet startet opp i 2008 i Trondheim kommune og skulle etter planen avsluttes i 2010. Prosjektet er beskrevet i boka Rom for barnehage – flerfaglige perspektiver på barnehagens fysiske miljø (Fagbokforlaget 2012). Utviklingsprosjektet ble videreført i et nettverk, og dette nettverket består i dag av over 20 barnehager.

Nettverket deler sine aktiviteter, bilder og refleksjoner på en egen Facebookside; BARN&Rom. Formålet med denne siden er å utvikle det fysiske miljøet som en vesentlig pedagogisk ressurs - der barn får delta og medvirke.

Facebook-siden gir god innsikt i viktige begreper og refleksjon rundt utvikling av barns fysiske miljø. BARN&Rom er en pedagogisk modell som setter barns læringsmiljø  - sterke barnefellesskap og bærekraft sammen.

BARN&Rom har mange fine bilder og refleksjoner rundt barnehagene sin praksis, og samtidig et overordnet perspektiv opp mot FNs bærekraftsmål.


Relatert sak på FLM.Udir.no:

 

Send oss en henvendelse