Hvordan planlegger man læringseffektive skoler?

11.04.2019

Ny rapport fra Europarådets Utviklingsbank.


Bildet: Fra Kirkkojärvi school, Espoo Finland

Skolepolitikk har gått fra å handle om å sikre tilgang til skole for alle, til å handle om best mulige læringsresultater for alle. Disse endringene har vært aktivt støttet opp under av Europarådets Utviklingsbank (The Council of Europe Development Bank) ved at den bidrar med finansiering til investeringer i fysisk læringsmiljø for sine medlemsland med mål om læringseffektive skoler.

Utviklingsbanken har startet gjennomføring av dybdestudier av sammenhengen mellom læringsmiljø og skoledesign.  Sluttrapport med systematisk gjennomgang og analyse av åtte nyere skoler i Espoo/ Finland er nylig publisert. Tre sentrale anbefalinger fra Europarådets Utviklingsbank er:

1. Balanser budsjett og gode læringsmiljøer

 • Et mål om gode og effektive læringsmiljøer trenger ikke begrenses av stramme budsjetter.
 • Sett krav til nøkkelelementer i skoleanlegget – lag et skille mellom krav og kriterier.
 • Planlegg læringsarealer av ulik størrelse for å imøtekomme ulike hensikter og ulike behov hos lærere og elever
 • Standardisering av bygningsmaterialer kan redusere investeringskostnader
 • Planlegg skoler og barnehager som kan brukes av andre brukergrupper etter ordinær skole-/ barnehagetid.

2. Involver nærmiljøet i planlegging av nye læringsmiljøer

 • Engasjer alle skolens brukergrupper fra tidligfase med definering av prosjektet, til omsettingen i byggeprogrammet.
 • Utvikling av visjon og pedagogisk plattform for prosjektet kan tilrettelegges av eksterne konsulenter
 • Involvering av pedagogisk personale gir mer effektiv bruk av de ferdige skolearealene.
 • Reis på studietur til andre nye skoler og barnehager! Skal felles referansepunkter for brukergruppene i planleggingen.

3. Gi pedagogisk personale støtte og opplæring i endringsprosesser

 • Investering i hvordan lærerne skal ta i bruk de nye arealene bør prioriteres og bør tas inn i byggekostnadene.
 • Lærerstøtte i endringsprosesser er nødvendig fordi det krever utvikling av ny praksis
 • Dokumentasjonsinnhenting om bygninger i bruk (post occupancy evaluation) er avgjørende for å være i en kontinuerlig prosess som stimulerer til forbedringer i skolearkitektur og utforming av læringsmiljøer.

For tilgang til full rapport om skolene i Espoo, se her: https://coebank.org/media/documents/School_Design_and_Learning_Environments_in_the_City_of_Espoo_Finland.pdf

Send oss en henvendelse