Edvard Munch Videregående skole

11.04.2019

Sentralt i Oslo ligger Edvard Munch videregående skole. Tidligere har Statens Håndverk og Kunstindustriskole holdt til i den historiske bygningen, og i 2015 åpnet dørene for videregående elever. Skolens forløper var Den kongelige Tegne- og Kunstskole i Christiania som stod ferdig i 1818, hvor Edvard Munch selv var elev i 1880-årene. 


Edvard Munch Videregående skole

Sted: Ullevålsveien 5, Oslo
Byggeår: 1903/2015
Elevantall: 1030
Ansatte: 150
BTA: 17.000 m²
Ant.etasjer: Syv plan
Totalentreprise: 2015
Arkitekt for rehabilitering: FuthArk arkitekter AS
Fagtilbud: Studiespesialisering; Kunst, design og arkitektur; Design og håndverk; Musikk, dans og drama

BildetEdvard Munch videregående skole (Foto: Trond Joelson, Bygg.no)

Edvard Munch videregående skole har en profil med kunstneriske og estetiske fag, som bidrar til å videreføre respekt og tradisjon for bygningens historikk. Skolebygningen er fredet av Byantikvaren, og mulighetene for ombygging er dermed svært begrenset (Bygg.no). Det har vært et krevende prosjekt å tilpasse bygningen med sin tradisjonelle struktur til en moderne skole. Med praktiske og fleksible løsninger fungerer skolen på en tilfredsstillende måte. I dag planlegges utvidelse av skolen til 1300 elever og 8000 nye kvadratmeter, idet lokalene til Kunstindustrimuseet innlemmes i skolen.

I den ærverdige bygningen er det lagt vekt på ekstra varsomhet med moderne tekniske installasjoner, og alle kabler er skjult i veggene. Det er generelt svært høyt under taket i bygningen. Akustikkutfordringene i korridorer er løst blant annet ved å legge inn akustisk puss i taket over et lag med brannisolerende gips og isolasjon, sammen med skjulte elektriske føringer. Veggene er malt i den originale fargepaletten. I alle gulv er det lagt linoleum.

Originale dekorelementer preger estetikken i skolen, og det finnes hundrevis av disse i hele bygningen. Skolens belysning er styrt av bevegelsessensorer.  Alle vinduer i skolen er totalrestaurerte med isoleringsglass på indre del som er kuldeisolerende og demper støyen fra byen.

Den opprinnelige hovedinngangen ble flyttet under rehabiliteringen grunnet utfordringer knyttet til universell utforming. Kunstverket ”Slik livet er” av Olav Christopher Jenssen er plassert på en vegg utenfor skolens inngangsparti. I skolegården stilles det også ut midlertidige utstillinger av ulike elevarbeid.

I første etasje ligger skolens kantine, dansesal og snekkerverksted. Dansesalen fungerte opprinnelig som bibliotek, og har sirkelvinduer i taket som gir overlysfunksjon. Nettopp derfor er rommet svært godt egnet til danseundervisning.

I skolens to kjellerarealer er det gitt tillatelse for større endringer og derfor er de fleste av skolens verksteder lagt der. Her er også danselinjens garderober plassert. Her er også lokalene til gullsmedhåndverk og blomsterdekoratør.  

I skolens toppetasje holder musikkfagene til, med sine undervisningsrom, bandrom, instrumentrom og øvingsrom. Her er det rom for både individuell undervisning og samspill. Musikkrommene har lydisolerte dører, og høye vinduer slipper inn naturlig dagslys og gir utsikt over takene i Oslo. 

I første etasje ligger skolens fungerende samlingsrom og kammer- og konsertsal. På lærerkontorene sitter 6-8 lærere samlet trinnvis på hvert arbeidsrom, i tilknytning til personalrom.

Edvard Munch videregående skole har en fredet hydraulisk grafikkpresse . I tilknytning til grafikkrommet ligger et fotostudio, hvor elevene arbeider både analogt og digitalt. Skolen har også egne undervisningsarealer for design og trearbeid, blomsterdekoratør og design og tekstil.


Se også: