Landøya skole, Asker

12.04.2019

Høsten 2018 stod Landøya skole i Asker ferdig. Skolen er en seks-parallell ungdomsskole for 8-10. trinn, og er tilknyttet en integrert flerbrukshall. I dag huser skolen 331 elever og 38 ansatte og fungerer som en fire-parallell.


Korte fakta

Landøya skole

Skoleslag: Ungdomsskole
Sted
: Landøya, Asker
Byggeår: 2018
Elevtall: 331, dimensjonert for 540
Ansatte:  38
BTA: 9500 m²
Etasjer: Fire plan
Totalentreprise: 2018
Arkitekt: Terje Grønmo Arkitekter
Landskapsark.: Grindaker
Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør

 

Skolebygningen har en total kapasitet for 540 elever. Skolebygget er planlagt som en ressurs for nærmiljøet og er et sambrukprosjekt mellom skole, kulturskole og idrett. Hele anlegget har gode takhøyder og duse, lune farger på veggene. Materialene er robuste, og skolen har mye naturlig lys. Skolen har hatt et samarbeid med de lokale kunstnerne Magne Furuholmen og Bjørn Ransve, som har bidratt med hvert sitt verk til utsmykking av inngangspartiet. 

Kafé Landøya

Vestibylen har godt dagslys da skolens inngangsparti er bygget i glass. I første etasje ligger skolens spisesal med kapasitet til 180 personer, og er tilknyttet skolens Kafé Landøya. Kaféen er driftet av elevene, som klassevis bytter på ansvar og drift av enkel matservering til skolens elever og ansatte. I matsalen er skolens scene, og den er tilknyttet bandrom og musikkrom som sambrukes av kulturskolen på kveldstid. I første etasje er skolekjøkken plassert, i nærheten av tekstilsal, sløydsal, maskinrom, keramikkverksted og to naturfagrom.

Generelle læringsareal

I andre og tredje etasje ligger de generelle læringsarealene, med en åpen base som fungerer som korridor og plass for sosialt samvær. Klasserommene på 68 m² er tradisjonelt utformet, med glassfelt ved dørene, har ekstra takhøyde og høye vinduer og interaktive tavler. Alle grupperom til både elev- og lærerarbeid har tv-skjermer.

Ved undervisningsarealene er et auditorium til 60 personer med benker. Skolens blackbox ligger nær klasserommene, med uttrekkbar tribune og kapasitet til 60 personer. Rommet sambrukes med kulturskolen, og dette samarbeidet har muliggjort tilgang til teknisk utstyr til lyd og lys.

I trafikkarealene er det både store og små sittegrupper med myke møbler og ulike benker. I fellesarealene er det flere spill og aktiviteter for elevene som shufflebord og biljard, og det er store, grønne planter. Skolens bibliotek med integrert sjakkrom er et populært og lyst rom med sittegrupper og bord for ulike elevaktiviteter.

Funksjoner for ledelse og personal

I tredje etasje ligger personalrom og skoleledelsens og administrasjonens kontorer. Lærernes kontorer og møterom er plassert i fjerde etasje, og de sitter sammen med kollegaer som underviser i samme fag.


Se også: