Seminar om fysisk læringsmiljø i høyere utdanning

12.04.2019

Tidligere i år inviterte Kunnskapsdepartementet og Statsbygg ledelsen ved universiteter og høyskoler til seminar om campus som virkemiddel for kvalitet i høyere utdanning.


Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø innledet seminaret

Bildet: Fra rapporten "Campusutformin for undervisning, forskning, samarbeid og læring" Kunnskapssenter for utdanning 2017"

I løpet av seminaret kunne forskere og ledere fra inn- og utland dele kunnskap og belyse problemstillinger knyttet til endringer av fysiske læringsmiljøer og bruken av dem. Seminaret var en oppfølgning av seminaret som ble avholdt i departementet i mai i 2017 om "Campusutvikling- akademia og fysiske omgivelser i endring" og er en oppfølgning av regjeringens politikk for universitets- og høyskolebygg i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning.

Seminaret kunne følges via nett-tv på regjeringen.no, og opptakene er fremdeles tilgjengelig på nettsidene. Seminaret rettet seg i utgangspunktet mot høyere utdanning, men store deler av innholdet har overføringsverdi for grunnskole og kanskje særlig videregående skole.

Fra programmet:

  • Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø innledet seminaret.
  • Noemi Katznelson fra Aalborg Universitet gav et innblikk i hvilke trender som trolig vil påvirke fremtidens student.
  • Erik Knudsen, rektor ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, om erfaringer med å utvikle og operasjonalisere en campusstrategi for UCL.
  • Sølvi Lillejord fra Kunnskapssenteret for utdanning vil fortelle forskningen sier om campusutforming for studentaktiv læring.
  • Paolo Haaland Scarbocci fra Universitetet i Stavanger fortalte om hvordan fysisk utforming påvirker effekt og bruk av digitale læringsverktøy.
  • Marij Veuglers delte av siner erfaringer rundt campusutvikling og innovative læringsareal.
  • I tillegg delte 6 institusjoner sin lærdom fra ulike prosesser knyttet til bygg og strategisk campusutvikling.

Se opptak fra seminaret her

(klikk på lenken)

 

Send oss en henvendelse