Bygg for en moderne skole

27.05.2019

Bjørn Bolstad, FIKS/ UiO - tidligere rektor ved Ringstabekk ungdomsskole i Bærum kommune er hovedtaler på årets konferanse om fysisk læringsmiljø. Tittelen på foredraget er «Bygg for en moderne skole».


Bjørn Bolstad, seniorkonsulent i FIKS/ UiO - og tidligere rektor ved Ringstabekk ungdomsskole er hovedforedragsholder under årets konferanse, tirsdag 22. oktober. Tittel på foredraget er  "Bygg for en moderne skole".

Bildet: Bjørn Bolstad, tidligere rektor ved Ringstabekk ungdomsskole.

Bjørn Bolstad er seniorkonsulent i FIKS / UiO og arbeider med faglig innhold og formidling i opplæringen. Han har jobbet som lærer, undervisnings-inspektør og rektor i nesten 30 år, de siste 10 årene som rektor på Ringstabekk skole i Bærum Kommune. Bolstad har som rektor vært opptatt av å utvikle fremtidsrettet pedagogisk praksis basert på skoleforskning.

Hvordan kan skolebygg tilpasses en moderne elev- og lærerrolle?
(aktive, undersøkende elever, samarbeidende lærere osv). 
Tverrfaglige temaer i skolen - hva betyr det for utforming?

Dette er spørsmål Bjørn Bolstad stiller før konferansen og som han vil forsøke å svare på i løpet av foredraget sitt. Han kombinerer praktiske eksempler og forskningsbasert teori og vil snakke om hvordan fremtidens skole kan se ut og hvordan skolebygg kan bidra til en fremtidsrettet pedagogisk praksis.

Bolstad er også lærebokforfatter og skriver om skole og utdanning på bloggen sin:  «En (forhenværende) rektors bekjennelser». Her deler han sine betraktninger i forhold til arbeidet sitt som rektor og spesialrådgiver, - både om det å lede en skole og om spørsmål omkring utdanning og læring.

Bjørn Bolstad er også å finne på Twitter under navnet BolstadB.


Se og hør også:

 

Send oss en henvendelse