Etterspør Case-studier om fysisk læringsmiljø

23.05.2019

Transformasjon av læringsmiljøer, - helhetlige endringer av det fysisk læringsmiljøet som gir bedre forutsentninger for læringsarbeidet.


CALL FOR CASE STUDIES

- How has your learning environment been transformed to improve pedagogy?

Share your story

Bildet: Illustrasjonsfoto fra Møhlenpris oppveksttun. Skolebygget er opprinnelig fra 1912, men har gjennomgått omfattende ombygging og rehabilitering senere år.

Utdanning og opplæring er i endring, både nasjonalt og internasjonalt. For å gi ideer og inspirasjon til skoleledere, lærere og beslutningstakere, ønsker OECD ELE å samle konkrete eksempler for hvordan skolene rundt om i verden endrer seg.

OECD ELE etterlyser i denne sammenheng innspill og tips om ulike Case studier som er gjennomført i de ulike medlemslandene. Studiene kan være fra barnehage, grunnskole og videregående skoler, være både ferdige og ikke ferdigstilte prosjekter, men påbegynt de siste ti årene.

Les mer om prosjektet og forespørselen her: