Internasjonal database for presentasjon av gode skoleanlegg

07.10.2015


OECD, ved Centre for Effective Learning Environments (CELE) og den europeiske investeringsbanken (EIB), opprettet i 2011 en database for presentasjon av eksemplariske skole- og universitetsanlegg.Databasen fikk tittelen “Database of Best Practices in Educational Facilities Investment”, og formålet med databasen er å gi informasjon i forhold til planlegging, design, bygging, drift og evaluering av ulikefysiske læringsmiljø.

Pr. september 2015 er mer enn 200 skole- og universitetsprosjekter fra hele verden blitt lastet opp på databasen. Til nå er fire norske skoler lagt til databasen.

Under: Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik er en av fire norske skoler som blir presentert i databasen.

Send oss en henvendelse