Kistefossdammen barnehage, Asker

17.06.2019

Kistefossdammen barnehage åpnet i mai 2017, og har 6 avdelinger med totalt ca. 100 barn og 30 ansatte. «Liten og viktigst» er et overordnet motto for barnehagen. Barnehagen skal utstråle en god atmosfære og det fysiske miljøet i barnehagen skal understøtte og bidra til målsettingen om et helhetlig læringssyn.


Korte fakta:

Kistefossdammen barnehage

Adresse: Vikingjordet 5, 1389 Heggedal
Eier: Asker kommune
Hjemmesidewww.asker.kommune.no
Antall barn: 100
Avdelinger:   6
Ansatte:        30
Størrelse bygg: 1.460 kvm (BTA)
Ferdigstilt:  2017
Arkitekt: Christensen & Co
Landskapsark.: Lassen Landskab

To og to avdelinger er bygget like, og har felles grovgarderobe, kjøkken, stellerom og torg. Hver avdeling har eget samlingsrom, aktivitetsrom (som kan lånes ut til de andre avdelingene), fingarderober og hvile/soverom. I tillegg har barnehagen en storstue (allrom) som kan brukes til ulike aktiviteter som forestillinger, teater, drama og musikk.

To avdelinger er såkalte felksiavdelinger. Disse er innredet for både små og store barn, og alder på barna vil variere fra år til år, avhengig av hvem som søker barnehageplass.  Barnehageåret 2019-2020 vil barna på disse avdelingene være fra 3-6 år.

Barnehagen er bygget med gode forhold for parkering av sykler og sykkelvogner rett ved hovedinngangen:  

  • 40 sykkelplasser og 19 vognplasser
  • 2 HC-plasser for bil rett ved hovedinngangen
  • Øvrige biloppstillingsplasser (20 plasser) ligger et lite stykke unna

Barnehagen er organisert som en liten landsby hvor avdelinger og personalområde er utformet som egne ”hus” som tilpasser seg topografien. Byggets utforming stimulerer til nysgjerrighet, utforskerlyst og en følelse av magi. Overalt er det kriker og kroker og rom i barnas målestokk – større rom dedikert til fellesskapet – rom for mange – og ikke minst, rom for få.

Personalarealene ligger sentralt i barnehagen rett innenfor hovedinngangen. For å stimulere til sykling er garderobene for personalet etablert med dusj. Barnehagen ligger ca 500 meter fra togstasjonen i Heggedal.

Kistefossdammen barnehage er et forbildeprosjekt innen Futurebuilt-programmet. Barnehagen er bygget som et «plusshus» som genererer mer energi enn den forbruker i gjennomsnitt per år. Solceller på taket sørger for ca. halvparten av energien til barnehagen og bergvarme sørger for den andre halvparten av energien.

Arkitekturen er et resultat av en arkitektkonkurranse der høye miljøambisjoner sammen med oppfyllelse av kommunens rom- og funksjonsprogram stod sentralt.  Vinner av konkurransen var det danske selskapet Christiansen & Co Arkitekter med prosjektet «Solbyen».


Slik fungerer strømproduksjonen

Barnehagen er bygget som et forbildeprosjekt i Future Built, og har som mål å oppnå 50 prosent reduserte klimagassutslipp fra energi, materialer og transport.

Barnehagebygget er et såkalt plusshus basert på FutureBuilts definisjon, hvor barnehagen skal produsere minimum 2440 kWh fornybar overskuddsenergi per år. Utgangspunktet er at bygget skal ha et minimalt behov for tilført energi og at energien som brukes er lokal og fornybar. Solceller skal bidra til at bygget produserer overskuddsenergi.

På barnehagens "takhatter" er det montert solceller mot sør. Cirka 300 m² med solceller er nøye plassert for å gi optimale solforhold med minimal skygge, selv ved lav vintersol. Beregnet strømproduksjon fra solcellene er cirka 47 000 kWh/år. Vinduer mot nord gjør det mulig med naturlig ventilering sommerstid.

Illustrasjon: Arkitekt Christensen og Co.

Les mer på Futurebuilt.noKistefossdammen barnehage
er befaringsbarnehage under Utdanningsdirektoratets konferanse om fysisk læringsmiljø, 22.-23. oktober 2019. 

Se også: