Workshop: Unlocking Learning Spaces

12.08.2019

Danske Bodil Bøjer er i gang med en nærings-PhD (2016-2019) der hun undersøker forholdet mellom fysisk læringsmiljø og pedagogisk praksis i grunnskole og videregående skole. Bøjer vil lede workshopen under årets konferanse; Unlocking Learning Spaces.


Bodil Hovaldt Bøjer er cand. mag. i kunsthistorie, estetikk og kultur fra Århus Universitet og arbeider i dag på en nærings-PhD om kreative læringsrom i Rune Fjord Studio og på KADK. Bodil Bøjer har arbeidet med kultur og kommunikasjon i mer enn 12 år i både inn- og utland. De seneste 10 år har hun arbeidet med læringsrom og romdesign sammen med Rune Fjord Jensen.

Bildet: Fra fellesareal Søgårdsskolen i Gentofte (Foto: Runde Fjord, runefjord.dk)

Det bygges mange skoler i dag på bakgrunn av forskjellige pedagogiske visjoner, men det fysiske miljøet i seg selv endrer ikke pedagogiske praksis – det er det brukerne som gjør. Derfor er det viktig å ha brukerne med i design- og byggeprosesser, slik at den ferdige skolen blir brukt etter hensikten, og det er sammenheng mellom de fysiske rammer og pedagogikken.
Hvordan får man med og engasjerer man brukere – lærerne og elever – i prosessen?
Hvordan kan man i ettertid hjelpe og støtte lærerne til å bruke de nye rammer, når byggeriet er ferdig og tas i bruk?
Dette er sentrale spørsmål som Bodil Bøjer har undersøkt i sitt ph.d.-prosjekt “Unlocking Learning Spaces”. 

Bøjer vi innlede workshopen med en liten aktivitet. Deretter vil hun orientere om forskningsprosjektet, og til vil deltakerne få anledning til å arbeide med noen co-designoppgaver med fokus på forholdet mellom rom og praksis.

Bodil Bøjer er i gang med en nærings-PhD (2016-2019), der hun undersøker forholdet mellom fysisk læringsmiljø og pedagogisk praksis i skole og barnehage. Projektet ’Unlocking Learning Spaces’ fokuserer særlig på brukermedvirkning i design- og utformingsprosesser samt co-design som et redskap til å aktivere det fysiske miljøet i samarbeid med brukerne. PhD-projektet er et samarbeid med designbyreået Rune Fjord Studio og Kunstakademiets Designskole i København.

Bodil Bøjer er også medforfatter av boka Læringsrum (2013). "En bog om, hvad omgivelserne betyder for, at børn har det godt".


I november 2018 besøkte Bodil Bøjer universitetet i Melbourne, der hun sammen med Rune Fjord holdt et foredrag om forskningsprosjektet for en sammensatt gruppe av arkitekter, designere, forskere og pedagoger. 

Dette foredraget er tilgjengelig her

Les også: