Fremtidens klasserom i skolen og i lærerutdanningene

14.08.2019

Våren 2018 lanserte Utdanningsdirektoratet «Fremtidens klasserom i lærerutdanningen». Framtidens klasserom handler om å fremme lærerstudenters profesjonsfaglige digitale kompetanse, gjennom å få dem til å tenke helhetlig rundt pedagogikk, didaktikk og utformingen av undervisningsrom i samspill med teknologi.


Future Classroom Lab (FCL) er et eksempel på et nyskapende læringsmiljø som skal bidra til nytenkning om bruk av pedagogikk, teknologi og design i klasserommene. FCL er den internasjonale betegnelsen på det vi her til lands gjerne omtaler som Fremtidens klasserom.

Jørund H. Skaug er seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet og er koordinator for skole- og LU-nettverket knyttet til  FCL her til lands. Det pågår mange spennende FCL-prosjekt rundt om i hele landet, sier Skaug.  I Drammen finnes Læringsverksted Drammen som er et samarbeid mellom kommunen og Universitetet i Sørøst-Norge. Dette er en spennende FCL-variant som både gir studenter rom for å eksperimentere, og byens lærere et treningsareal og inspirasjonssted.

Jørund H. Skaug kommer til konferansen og deler av erfaringene man har gjort med Future Classroom Lab  her til lands og internasjonalt.

Se også: Framtidens klasserom i lærerutdanningene (Udir.no)

Future Classroom Lab (FCL)

Den første Future Classroom Lab ble opprettet i Brüssel i 2012. FCL er et prosjekt som eksperimenterer med hva som trengs i fremtidens klasserom.  FCL er et undervisningsrom som er delt opp i seks soner: Investigate, Create, Present, Exchange, Interact og Develop. En læringsaktivitet begynner i Investigate der man samler inn data. I Create-sonen lager man media som da presenteres i Present-sonen. På vei kan man ha gruppearbeid i Exchange-sonen, mer tradisjonell undervisning i Interact og uformell, selvstendig læring i Develop-sonen.  Den første FCL ble opprettet i Brüssel i 2012.


Tidligere artikkel om Fremtidens klasserom: