Nye kompetansekrav og læreplanreform i vgs – endrede krav til fysisk læringsmiljø?

29.08.2019

Skolen skal forberede elevene på et fremtidig samfunns- og arbeidsliv, ofte referert til som kompetanser for det 21. århundre. 


Harald Møller,
rektor Sandefjord vgs

-I hvilken grad er dagens tradisjonelle klasseroms-skole egnet til å støtte opp under denne målsetningen? 

-Er det for stor avstand mellom det læringsmiljøet som elevene møter i skolen og det arbeids- og læringsmiljøet som elevene møter når de kommer ut i arbeid? 

Dette er noe av det Harald Møller, rektor ved Sandefjord videregående skole, vil forsøke å gi oss svar på gjennom sitt foredrag på årets konferanse om fysisk læringsmiljø.  

Sandefjord vgs er Norges største videregående skole med 2000 elever og i underkant av 400 ansatte. Skolen har de fleste programområdene som tilbys i norsk videregående opplæring.

Skolen er nå i en fase hvor man skal rehabilitere og fornye bygningsmassen. Harald Møller er opptatt av hvordan skolen i dette arbeidet, som de kaller SVGS 2022, kan legge til rette for gode fysiske rammer som muliggjør en best mulig framtidsrettet læring for skolens elever.  

Harald Møller har mange års erfaring fra skolen, både som lærer, tillitsvalgt og skoleleder. Faglig bakgrunn er lærerutdanning og en mastergrad i skoleledelse. De fleste årene (26 år), har Harald Møller vært ansatt i videregående skoler i Vestfold fylkeskommune, men han har også erfaring fra grunnskolen og folkehøgskolen.  


  • Hør foredrag med Harald Møller i parallellsesjon 2, kl. 10.10, onsdag 23. oktober