Belysning for sikkerhet

12.09.2019

Belysning kan være et av mange sikkerhetstiltak for å unngå kriminelle handlinger og for å gi vanlige mennesker trygghet og mulighet til beskyttelse ved å oppdage potensielle trusler på forhånd.


Tor Mjøs

Belysningsplang, Siv.ing Tor Mjøs i parallellsesjon 3, kl. 10.10, onsdag 23. oktober 

Næringslivets sikkerhetsråd (NSR) og Lyskultur utarbeidet i 2018 en ny veileder i sikringsbelysning. Veilederen gir en innføring i hvordan man tar hensyn til sikkerhet ved planlegging og etablering av belysning, og retter seg mot brukere, tiltakshavere, virksomhetseiere og prosjektledere som ikke har sikringserfaring.

Tor Mjøs

Belysningsplanlegger Tor Mjøs fra Norconsult var en av flere bidragsytere til denne veilederen. Mjøs er utdannet siv.ing ved NTNU/NTH og har jobbet med belysning i størsteparten av karrieren. De senere år har han blant annet jobbet mye med rehabilitering av belysning av det offentlige rom i Oslo sentrum i form av sentrale parker, plasser, byrom og gater.

Mjøs er i tillegg en mye brukt foredragsholder og han er aktiv innenfor nasjonal og internasjonal standardisering gjennom å være nasjonal representant til «Lys og belysning» i ISO og CEN, han er leder av Standard Norge sin komite S/NK 249 «Lys og belysning» og har tidligere vært leder av Norsk Lysteknisk komite (NLK).

Torl Mjøs kommer til årets konfernse om fysisk læringsmiljø. Her vil han blant annet orientere om betydningen av planlegging og etablering av belysning i et sikkerhetsperspektiv.