Involverende by- og stedsutvikling– skolen som drivkraft og bidragsyter

24.09.2019

Samlokalisering mellom skole og andre funksjoner i nærmiljøet er en klar trend i tiden.  At skolen skal ha en aktiv rolle og funksjon som møteplass i lokalsamfunnet er forankret i både læreplan og i mang en kommuneplan.


 

Hanne Marie Sønstegaard

Bildet: Fra Områdeløft @TrosterudogHaugerud (Oslo kommune)

Med mange krav i en tett skolehverdag og langvarige og komplekse planprosesser kan rollen som lokal møteplass være vanskelig å fylle, men hvordan utfordre silofiseringen og skape bærekraftige miljøer med utgangspunkt i det vi alle har felles; - skolen!

Med bakgrunn fra områdeløftarbeid snakker Hanne Marie om hvordan lokale skoler på Tøyen og i Groruddalen gjennom tydelig og modig skoleledelse og åpenhet for foreldreinitiativ og frivillighet har bidratt til stolthet, ny stedsidentitet og bedret omdømme.

Å fysisk samle skolen med andre lokale funksjoner kan gi nytt samspill mellom det offentlige, private og frivillige, og skape gode hverdager for små og store i lokalsamfunnet. Vi ser på noen gode eksempler på prosesser og god arkitektur i inn- og utland.

Se også:


Plenum, onsdag 23. oktober kl. 12.40

Involverende by- og stedsutvikling– skolen som drivkraft og bidragsyter
v/ Hanne Marie Sønstegaard, Norconsult

Hanne Marie Sønstegaard har bakgrunn som prosjektleder for områdeløftene på Tøyen og Furuset, og har også jobbet med barn, unge og medvirkning i Norsk Form. Hun jobber i dag som skoleplanlegger i Norconsult og er opptatt av tverrfaglighet og bred involvering i all planlegging.