Foredragene fra årets konferanse

25.10.2019

Utdanningsdirektoratets 17. konferanse om fysisk læringsmiljø ble arrangert i Drammen 22.-23. oktober. Omkring 200 deltakere kunne delta på workshop, besøk i nye skoler og barnehager, høre foredrag og innslag med elever, skoleledere, skoleeiere, barnehagestyrere, ulike fagfolk med flere.


Evaluering FLM-konfeanse 2019

Vi håper også at flest mulig av dere som var til stede på konferansen kan sette av noen få minutter til å fylle ut evalueringsskjema for konferansen. 
-> Lenke til evalueringsskjema her.

De fleste presentasjonene fra konferansen vil bli lagt ut fortløpende her på nettsidene (pdf).

Takk til deltakere, bidragsytere og samarbeidspartnere for innsatsen som har gjort det mulig å gjennomføre nok en nasjonal konferanse om fysisk læringsmiljø i skoler og barnehager.

Plenumsforedragene

Tirsdag 22. oktober

 • Bygg for en moderne skole, v/ Bjørn Bolstad, FIKS/ UiO
  Presentasjon pdf   Forhåndsomtale
 • Inkluderende design i skoler og barnehager, v/ Onny Eikhaug, Leder Innovation for All AS
  Presentasjon pdf   Forhåndsomtale
 • Hvem er vi – generasjon Z – Elevperspektiv på fysisk læringsmiljø
  v/ Elias Blekken, nestleder Elevorganisasjonen
  Presentasjon pdf

Besøk i skoler og barnehager, tirsdag 22. oktober

Se også:


Parallelle sesjoner

Onsdag 23. oktober

Sesjon 1:

 • Unlocking learning spaces, v/ Bodil Bøjer. Workshop.
  Presentasjon pdf     Forhåndsomtale

 • Planlegging av kjøkken i skolen. Et bærekraftperspektiv.
  v/ Egil Johansen, Norsk Storkjøkken as. 
  Presentasjon pdf

Sesjon 2:

 • Hvert barn sin pult – eller? v/ Tor Tangen, rektor Holmen skole
  Presentasjon pdf  

 • Askers nye standard for arealer og funksjoner i grunnskoler og barnehager med eksempler.
  v/ Marit Eikemo og Mona Wold, Asker kommune.
  Presentasjon pdf        Forhåndsomtale

 • Nye kompetansekrav og læreplanreform i vgs – endrede krav til fysisk læringsmiljø?
  v/ Harald Møller, Rektor, Sandefjord vgs
  Presentasjon pdf        Forhåndsomtale

 • Future classroomlab i skolen og i lærerutdanningene
  v/ Jørund H. Skaug, Seniorrådgiver Udir
  Presentasjon pdf   

Sesjon 3:

 • Beslutningsprosesser frem mot ferdig bygg.
  v/ Lasse Narjord Thue og Alf- Kaare Stokker
  Presentasjon pdf 

 • Horten vgs – Hva har vi lært? v/ rektor Gisle Birkeland
  Presentasjon pdf 

 • Belysning for sikkerhet, v/ Tor Mjøs, belysningsplanlegger Norconsult as.
  Presentasjon pdf  Forhåndsomtale
 • Fysisk læringsmiljø for økt inkludering. v/ Rino Pettersen, Drammen kommune
  Presentasjon pdf

Sesjon 4:

 • Kristiansand kommune, planprosess og strategi for å sikre gode utemiljøer i skoler og barnehager
  v/ Rita Galteland, Kristiansand kommune
  Presentasjon pdf

 • Uteområdet i skoler og barnehager, arena for fysisk aktivitet og læring, også for nærmiljøet?
  v/ Trond Løge Hagen, Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutd.
  Presentasjon pdf    Forhåndsomtale

 • Spillemidler til gode uteområder for skole og barnehage.
  v/ Odd Gunnar Myhre og Birte Sandal Rikstad Vågsøy kommune
  Presentasjon pdf    Forhåndsomtale

 Sesjon 5:


Plenumsforedragene

Onsdag 23. oktober

 • Involverende by- og stedsutvikling – skolen som drivkraft og bidragsyter.
  v/ Hanne Marie Sønstegaard, Norconsult
  Presentqasjon pdf   Forhåndsomtale

 • Gør plats fõr barn och unga!  v/ Ulrika Åkerlund, Boverket
  Presntasjon pdf
 • Hvordan kan man måle byggeprosjektets suksess?

  v/ Kjell Inge Ugelvik, assisterende rektor, Romsdal vgs.
  Presentasjon pdf

 • Uteområder i skoler og barnehager, rapport, anbefalinger.
  v/ Kine Halvorsen Thoren (NMBU-prosjektet)
  Presentasjon pdf