Trender i nye skoleanlegg

31.01.2014

I 2007 skrev Karin Buvik (SINTEF avd. Arkitektur og byggteknikk) artikkelen «Trender innenfor fysisk utforming av grunnskoler». Denne ble publisert på nettsidene til rådgivingstjenesten for barnehage- og skolebygg i april 2007. På enkelte områder har lite og ingenting av det Buvik omtaler forandret seg nevneverdig, mens på andre områder har utviklingen har gått videre.


Krav om fornying og endring har gitt seg utslag i en langt større variasjon i utforming av skolebygg. 

De tradisjonelle klasseromskolene utfordres av behovet for økt mangfold når det gjelder ulike læringsmiljøer og pedagogisk funksjonalitet. De siste tiårene har krav om fornying og endring gitt seg utslag i en langt større variasjon i utforming av skolebygg enn tidligere. Denne artikkelen beskriver hva er det som kjennetegner de «framtidsrettede» skoleanleggene og hvilke trender som er rådende innen planlegging og utforming av skoleanlegg.

Med bakgrunn i Buvik sin artikkel har vi sett nærmere på trender som synes mest vanlige og karakteristiske innenfor nye skolebygg i 2014.

Artikkelen kan lastes ned her: Trender i nye skoleanlegg  (pdf)

Bildet: Kunstnerisk installasjon i fellesarealet på Hokksund ungdomsskole (Foto: FLM Udir)