Ny rapport om uteområder i skoler og barnehager

25.10.2019

Uteområder i barnehager og skoler. Hvordan sikre kvalitet i utformingen?


Kine H. Thorén, professor ved institutt for landskapsarkitektur ved NMBU, presenterte på Utdanningsdirektoratets nasjonale konferanse om fysisk læringsmiljø denne uken en ny rapport om uteområder i barnehager og skoler. Thorén er hovedforfatter av rapporten, som er finansiert av Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet.

Barn og unge i Norge tilbringer i dag mye tid i barnehagenes og skolenes uteområde, både i og utenfor åpningstid. Uteområdet omfatter flere funksjoner, for eksempel som et sted for lek og sosial møteplass og som undervisningsarena. Thorén m.fl har i arbeidet studert hvordan uteområdene i skoler og barnehager kan bidra til å motvirke økende inaktivitet, og skape god helse og trivsel.

Rapporten har som formål å fremskaffe kunnskap for nye anbefalinger om arealstørrelse og innhold i uteområdene, gi eksempler på gode modeller for hvordan uteområdene kan ivaretas, samt peke på eventuelle behov for endringer av gjeldende regelverk.

Rapporten kan lastes ned her:

Les også:


Betydningen av uteområdenes størrelse i liten grad belyst

Vi har ikke grunnlag for å kunne si at det er noen sammenheng mellom arealstørrelser og barnehagebarns eller skoleelevers helse og trivsel, basert på litteraturstudiene. De få studiene som foreligger mangler blant annet dokumentasjon på hva som inngår i begrepet uteområde. Det mangler også i en del tilfeller informasjon om hvor mange barn/ elever som benytter områdene samtidig.

(Fra rapportens sammendrag)