Japan er vertskap for GNEELE 2019

06.11.2019

Ministry of Education of Japan (MEXT) har i samarbeid med Tokyo Tech og NIER påtatt seg å være vertskap for den 7. sesjonen for OECD Group of National Experts on Effective Learning Environments (GNEELE). GNEELE 2019 gjennomføres 19.-21. november i Tokyo.


7th annual GNEELE meeting

The Ministry of Education of Japan (MEXT), along with Tokyo Tech and NIER will host the 7th session of the OECD Group of National Experts on Effective Learning Environments (GNEELE) in Tokyo, Japan. The programme features the official GNEELE Event (Tuesday & Wednesday), an International Symposium and campus tour of the Tokyo Tech (Wednesday), as well as a programme of school visits in Tokyo (Thursday). The programme aims to offer delegates insights into the learning environments fostered in Japan’s schools.

Bildet: OECD GNEELE 2019 er lagt til Centennial Hall ved Tokyo Institute of Technology.

Programmet inneholder den offisielle GNEELE-delen (tirsdag og onsdag), et internasjonalt symposium- og omvisning på campus i Tokyo Tech (onsdag), samt et program med skolebesøk i Tokyo (torsdag). Programmet har som mål å tilby delegatene innsikt i læringsmiljøene som fremmes på Japans skoler.

Programmet for GNEELE-møtene er som vanlig tettpakket og innholdsrikt. En fast post er korte innslag med nyheter og erfaringsdeling fra medlemslandene og observatører (Verdensbanken, Den Europeiske investeringsbanken, Inter-Amerikansk Utviklingsbank m.fl.). Her deles det nyheter innen forskning, læreplaner, trender, prosjekter og satsingsområder.

Videre vil deltakerne få en statusoppdatering på OECD School User Survey; arbeid med oversettelse til ulike språk, digitalisering, eksempler på bruk og veien videre.
Etter lunsj er det satt av tid til oppdateringer i forhold til gruppens Casestudier om Fysisk læringsmiljø, hvilke erfaringer man har gjort seg så langt, og veien videre. Det er også satt av tid til temaet «Jordskjelv og sikkerhet i skoler» som dessverre fortsatt er et veldig aktuelt og viktig tema i mange land.

På dag to arbeides det videre med strategier og videre fremdrift i hovedprosjektene som OECD GNEELE er engasjert i.

Siv Stavem fra Rådgivningstjenesten for fysisk læringsmiljø (Udir FLM) blir eneste norske representert på GNEELE-møtet i Tokyo. Hun er en av fire internasjonale representanter som er blitt frespurt om å holde en presentasjon på symposiet og delta i ekspertpanelet. Vi kommer tilbake med oppdateringer fra GNEELE 2019 i etterkant av møtet.